Polska pomoc

Wyniki pierwszego etapu konkursu "Wolontariat polska pomoc 2018"

Zakończyliśmy pierwszy etap konkursu „Wolontariat polska pomoc 2018”. Do etapu drugiego zostały zakwalifikowane oferty wskazane na poniższej liście projektów wstępnie rekomendowanych do dofinansowania.

W najbliższych dniach kandydaci na wolontariuszy otrzymają indywidualnie mailowe informacje o sposobie uzyskania dostępu do kursu on-line. Ostateczne wyniki konkursu są uwarunkowane pozytywnym zaliczeniem szkolenia on-line przez wolontariuszy.

Lp.

Wnioskodawca

Nr projektu

Tytuł projektu

Kraj

Liczba wolontariuszy

1

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

430/2018

Kształtowanie właściwych postaw i podniesienie poziomu edukacji poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą w ośrodku dla dzieci ulicy Don Bosco Children and Life Mission (CALM) i Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Kampali

Uganda

2

2

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

422/2018

Pomoc medyczna dla ośrodka zdrowia Rushaki w Rwandzie

Rwanda

4

3

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

407/2018

Upowszechnienie badań USG kobiet w ciąży poprzez szkolenie położnych w Senegalu.

Senegal

1

4

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

424/2018

Dentysta w Afryce - Zambia

Zambia

1

5

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum   Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

405/2018

Wanaweza!  Szansa na lepsze jutro kobiet z plemienia Sukuma, młodzieży w potrzebie oraz   dzieci albinoskich przez kształtowanie aktywnych postaw i podejmowanie nowych   inicjatyw w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Tanzania

1

6

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

419/2018

Położna w Afryce - Kithathu

Kenia

3

7

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

413/2018

Innowacje w  edukacji - wsparcie nauczania technicznego w szkole w Dodomie z   wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych

Tanzania

1

w górę