Polska pomoc

Wyniki pierwszego etapu konkursu "Wolontariat polska pomoc 2016"

Poniżej publikujemy listę wstępnie wyselekcjonowanych ofert złożonych w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Wolontariat polska pomoc 2016" i zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 15 ofert obejmujących 26 wolontariuszy, które wstępnie rekomenduje do dofinansowania. Łączna wnioskowana kwota dotacji wskazana w 15 projektach nie wyczerpuje limitu środków przeznaczonych na konkurs.

Kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych w ofertach znajdujących się na liście ofert rekomendowanych zapraszamy na szkolenie MSZ.

Oferenci, którzy złożyli projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają indywidualne pisemne powiadomienia wraz z zaproszeniem dla wolontariusza na szkolenia MSZ organizowane w systemie on-line.  Kandydaci na wolontariuszy otrzymają indywidualnie informacje o sposobie uzyskania dostępu do kursu on-line.

Warunkiem udziału w szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 maja 2016 r. w wyznaczonym przez MSZ miejscu szkolenia, jest  zaliczenie kursu on-line, najpóźniej w ostatnim dniu kursu.

Dotacje zostaną przyznane tylko na te projekty z listy ofert rekomendowanych, których wolontariusze ukończą szkolenie MSZ (on-line i stacjonarne) z wynikiem pozytywnym.

1

418/2016

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Medycy w Chingombe.

Zambia

2

387/2016

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Położna w Afryce - Kithatu kontynuacja

Kenia

3

397/2016

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Promocja zdrowia i podnoszenie jakości edukacji poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą w domu dziecka w Tupizie w Boliwii

Boliwia

4

409/2016

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Samodzielność Dziecka Niewidomego - praca z dziećmi niewidomymi w ośrodku Buhangija w Tanzanii w   zakresie nauki samodzielnego i bezpiecznego poruszania się

Tanzania

5

419/2015

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio

Ginekolog w Afryce

Tanzania

6

407/2016

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

"Troska o życie" edukacja zdrowotna ludności z terenu misji Bugisi oraz opieka medyczna dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla albinosów w Buhangija”

Tanzania

7

421/2016

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w regionie Lindi Rural (Tanzania)

Tanzania

8

399/2016

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Kształtowanie aktywnych postaw społecznych poprzez realizację programu profilaktyczno-wychowawczego   wśród dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru

Peru

9

392/2016

Śląska Misja Medyczna "TO-MISJA"

Misja Medyczna do Paragwaju. Kontynuacja

Paragwaj

10

406/2016

Fundacja Środka

Można Inaczej - wsparcie rozwoju dzieci z wioski Mayu Molino

Boliwia

11

395/2016

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Pracujmy i uczmy się razem – kompleksowy program opieki zdrowotnej w Muthale w Kenii

Kenia

12

411/2016

Fundacja "Kultury Świata"

Edukacja zawodowa dla młodych z ubogich dzielnic Kampali

Uganda

13

414/2016

Caritas Polska

Działania medyczne i artystyczne wśród społeczności palestyńskiej w trzech miejscowościach: Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala

Palestyna

14

417/2016

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Implementacja nowych technologii przetwórstwa mleka jako podstawa edukacji młodzieży w tym zakresie

Tanzania

15

391/2016

Fundacja "Usłyszeć Afrykę"

Aktywna szkoła. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Mampong w Ghanie

Ghana

w górę