Polska pomoc

Wyniki pierwszego etapu konkursu „Wolontariat polska pomoc 2012”

Poniżej publikujemy listę wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2012" i zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 25 projektów obejmujących 44 wolontariuszy. Z uwagi na ograniczone środki przewidziane na konkurs na liście projektów wstępnie rekomendowanych do dofinansowania znalazło się 19 projektów obejmujących 33 wolontariuszy. Łączna wnioskowana kwota dotacji w tych 19 projektach wyczerpuje limit środków przeznaczonych na konkurs. Sześć projektów o łącznej wartości 351 903 PLN obejmujących 11 wolontariuszy zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych do projektów znajdujących się na liście projektów rekomendowanych (tj. liście zasadniczej) oraz liście rezerwowej zapraszamy na szkolenia MSZ. Dotacje zostaną przyznane tylko na te projekty z listy projektów rekomendowanych, których wolontariusze ukończą szkolenia z wynikiem pozytywnym. Projekty z listy rezerwowej mają szansę na dofinansowanie (wg kolejności na liście) w przypadku rezygnacji któregoś z projektodawców z realizacji projektu z listy zasadniczej lub w przypadku nieukończenia szkoleń MSZ z wynikiem pozytywnym przez wolontariusza objętego wnioskiem z listy zasadniczej.

Projektodawcy, którzy złożyli projekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu otrzymają indywidualne pisemne  powiadomienia wraz z zaproszeniem dla wolontariusza na szkolenia w Warszawie w wyznaczonym przez MSZ terminie i informacją dla wolontariusza o sposobie dostępu do kursu on-line.

Lp.

Numer projektu

Nazwa podmiotu

Kraj

Tytuł projektu

Projekty rekomendowane (lista zasadnicza)

1

924

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Burundi

Rozwój wiedzy i umiejętności psychologicznych pracowników Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Muyinga, Burundi oraz jego podopiecznych i ich rodzin

2

931

FUNDACJA KIABAKARI

Tanzania

"Huduma ya Kwanza".Wolontariat Pierwsza Pomoc i Edukacja Prozdrowotna dla mieszkańców Kiabakari i gminy Kukirango.

3

982

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Boliwia

Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców w domu dziecka w Tarija w Boliwii

4

984

Fundacja Kultury Świata

Argentyna

Włącz nas- Międzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich

5

1002

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Ruanda

Wspieranie rozwoju systemu szkolnictwa specjalnego w Rwandzie poprzez realizację cyklu szkoleń dla personelu pedagogicznego z Ośrodka dla Niewidomych w Kibeho

6

1032

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Boliwia

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 3

7

1037

Fundacja Kultury Świata

Kambodża

Edukacja językowa i program wolontariatu w CCOLT w Kambodży

8

1062

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Jamajka

Medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja projektu 1310/2011

9

1065

Fundacja Papaya

Peru

Wsparcie dzieci w sytuacji ulicy w Limie, Peru

10

1069

Fundacja Kultury Świata

Tanzania

Merytoryczne wsparcie nauczania w zakresie parazytologii.

11

1074

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Kamerun

Opieka stomatologiczna dla misji Abong Mbang w Kamerunie - kontynuacja projektu 1319/2011

12

1075

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Tanzania

"Dar życia." Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi - Tanzania, edycja III.

13

1076

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Tanzania

"Matematyka dla życia" - edukacja uczniów i nauczycieli w BUGISI MISION w Tanzanii, III edycja.

14

1079

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Peru

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu

15

1080

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Boliwia

Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii

16

1082

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Gruzja

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Kontynuacja.

17

1083

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Jamajka

Z wielu, jeden lud. Zdrowa ludność, wiele korzyści

18

1087

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Indie

Pomoc dla Purii

19

1089

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Czad

Lekarze specjaliści dla Czadu.

Lista rezerwowa (kolejność wg liczby punktów przyznanych przez Komisję konkursową)

1

1060

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Albania

Rozwój przez interakcję. Wolontariat w Domach Dziecka w Albanii.

2

946

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Gwatemala

Księga Zdarzeń - wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczności Majów K'iche w Chichicastenango w Gwatemali

3

1033

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Peru

Wychowanie przez edukację - wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży w Majes (Peru)

4

1094

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Gruzja

„Prawo na co dzień" - street law w Gruzji - metodologia i promocja

5

(ex aequo z projektem 1067)

953

Fundacja Window of Life

Uganda

Wsparcie w zakresie podstawowej opieki medycznej dla czterech domów dziecka w Ugandzie

5 (ex aequo z projektem 953)

1067

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Mongolia

Praca wolontaryjna w Centrum Młodzieżowym Don Bosco Education Centre w Darkhanie w Mongolii

 

w górę

Tagi