Polska pomoc

Wyniki oceny formalnej w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016"

 

Lista ofert odrzuconych z powodów formalnych lub uznanych za odrzucone w ramach konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”

Na podstawie § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 38 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę ofert odrzuconych z powodów formalnych lub uznanych za odrzucone w ramach konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”.

lp.

nazwa podmiotu

nr projektu

tytuł projektu

kraj

1.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

PH2016/L/10

Pomoc uchodźcom eksmitowanym
z obozów namiotowych
i najbiedniejszym uchodźcom zagrożonym bezdomnością

Liban

2.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

PH2016/L/11

Zabezpieczenie dostępu do opieki zdrowotnej i dachu nad głową dla uchodźców syryjskich w Libanie

Liban

3.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

PH2016/I/12

Zabezpieczenie dachu nad głową i pomoc medyczna dla uchodźców z terenów kontrolowanych przez tzw. Państwo Islamskie

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu

w górę