Polska pomoc

Wyniki oceny formalnej w konkursie "Pomoc humanitarna 2014"

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Pomoc humanitarna 2014"

Na podstawie pkt.7.9. regulaminu konkursu "Pomoc humanitarna 2014” w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych publikuje się listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Pomoc humanitarna 2014".

 

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ „Pomoc humanitarna 2014”

L.p.

nazwa podmiotu

tytuł projektu

1.

Fundacja dla Somalii

Pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich oraz społeczności dotkniętych kryzysem w Syrii. Dystrybucja zestawów higienicznych w mieście Mafraq oraz rozbudowa i naprawa urządzeń sanitarnych w szkołach na północy Jordanii.

 

w górę

Tagi