Polska pomoc

Wyniki naboru wniosków na realizację zadania „Edukacja rozwojowa 2009”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków na realizację zadania „Edukacja rozwojowa 2009" przeprowadzonego zgodnie z zaproszeniem Ministra Spraw Zagranicznych RP ogłoszonym we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 maja 2009 r., skierowanym do publicznych szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Do pobrania: Zestawienie dotacji celowych na projekty z Edukacji rozwojowej 2009

 

w górę

Tagi