Polska pomoc

Wyniki konkursu "Wolontariat polska pomoc 2012"

Na konkurs Wolontariat polska pomoc 2012 w terminie wpłynęło 38 wniosków projektowych, z czego kryteria formalne konkursu spełniło 36 wniosków.

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie i zakwalifikowała do II etapu konkursu 25 projektów obejmujących 44 wolontariuszy. 19 projektów o najwyższej liczbie punktów, obejmujących 33 wolontariuszy, znalazło się na liście zasadniczej. Z uwagi na ograniczone środki przewidziane na konkurs sześć projektów obejmujących 11 wolontariuszy znalazło się na liście rezerwowej.

W II etapie konkursu wszyscy wolontariusze, których projekty znajdowały się na liście zasadniczej i którzy byli zobowiązani do odbycia szkoleń MSZ ukończyli je z wynikiem pozytywnym.

Ostatecznie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzymają następujące projekty:

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2012"

Lp.

Numer projektu

Kraj realizacji projektu

Projektodawca

Tytuł projektu

Kwota
dotacji (PLN)

1

924

Burundi

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Rozwój wiedzy i umiejętności psychologicznych pracowników Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Muyinga, Burundi oraz jego podopiecznych i ich rodzin

38 700

2

931

Tanzania

FUNDACJA KIABAKARI

"Huduma ya Kwanza".Wolontariat Pierwsza Pomoc i Edukacja Prozdrowotna dla mieszkańców Kiabakari i gminy Kukirango.

73 000

3

982

Boliwia

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców w domu dziecka w Tarija w Boliwii

79 238

4

984

Argentyna

Fundacja Kultury Świata

Włącz nas- Międzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich

39 940

5

1002

Ruanda

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Wspieranie rozwoju systemu szkolnictwa specjalnego w Rwandzie poprzez realizację cyklu szkoleń dla personelu pedagogicznego z Ośrodka dla Niewidomych w Kibeho

37 750

6

1032

Boliwia

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 3

73 180

7

1037

Kambodża

Fundacja Kultury Świata

Edukacja językowa i program wolontariatu w CCOLT w Kambodży

68 025

8

1062

Jamajka

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja projektu 1310/2011

41 150

9

1065

Peru

Fundacja Papaya

Wsparcie dzieci w sytuacji ulicy w Limie, Peru

45 572

10

1069

Tanzania

Fundacja Kultury Świata

Merytoryczne wsparcie nauczania w zakresie parazytologii.

30 575

11

1074

Kamerun

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Opieka stomatologiczna dla misji Abong Mbang w Kamerunie - kontynuacja projektu 1319/2011

55 100

12

1075

Tanzania

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

"Dar życia." Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi - Tanzania, edycja III.

41 970

13

1076

Tanzania

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

"Matematyka dla życia" - edukacja uczniów i nauczycieli w BUGISI MISION w Tanzanii, III edycja.

40 390

14

1079

Peru

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu

72 865

15

1080

Boliwia

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii

70 180

16

1082

Gruzja

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Kontynuacja.

57 636

17

1083

Jamajka

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Z wielu, jeden lud. Zdrowa ludność, wiele korzyści

60 930

18

1087

Indie

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Pomoc dla Purii

34 300

19

1089

Czad

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Lekarze specjaliści dla Czadu

45 855

Na liście rezerwowej znajduje się pięć projektów obejmujących dziewięciu wolontariuszy. Mają one szanse na dofinansowanie wyłącznie w przypadku zrezygnowania przez któregoś z projektodawców z realizacji projektu z listy zasadniczej.

w górę

Tagi