Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017"

 
     

Wyniki konkursu "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017"

 

W ramach konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje 8 projektów o łącznej wysokości 10 397 987,40 zł. Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

  

WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA „POMOC HUMANITARNA NA BLISKIM WSCHODZIE I UKRAINIE 2017”

l.p.

numer oferty

oferent

tytuł

kwota dofinansowania I moduł

kwota dofinansowania II moduł

LIBAN 

1

PHBWiU/2017/8/L

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

Stabilizacja sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich w prowincji Akkar poprzez zabezpieczenie dachu nad głową oraz  dostęp do podstawowej opieki zdrowotne

   2 499 637,00 zł

3 749 261,00 zł

JORDANIA

2

PHBWiU2017/4/J

Caritas Polska

Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków w zakresie schronienia

1 500 000,00 zł

2 250 000,00 zł

3

 PHBWiU/2017/1/J

Polska Misja Medyczna

Wsparcie podstawowej opieki medycznej, opieki nad matką, noworodkiem i dzieckiem oraz poprawa warunków higienicznych dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii

1 495 270,00 zł

2 242 560,00 zł

AUTONOMICZNY REGION IRACKI EGO KURDYSTANU

4

PHBWiU/2017/10/I

Polska Akcja Humanitarna

Polski Zespół Pomocy Natychmiastowej w Kurdystanie

999 976,00 zł

1 499 604,00 zł

5

PHBWiU2017/6/I

Caritas

Zapewnienie podstawowej i ginekologicznej opieki zdrowotnej w prowincjach Erbil i Dohuk

1 000 000,00 zł

1 500 000,00 zł

6

PHBWiU2017/2/I

Polska Misja Medyczna

Wsparcie rozwoju podstawowej opieki medycznej i pomocy natychmiastowej, poprawa warunków higienicznych i edukacja medyczna w prowincji Diyala dla uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej

999 952,00 zł

1 499 720,00 zł

UKRAINA

7

PHBWiU/2017/5/UA

Caritas

Funkcjonowanie czterech gabinetów medyczno - socjalnych na wschodniej Ukrainie

1 000 000,0 zł

1 500 000, 00 zł

8

PHBWiU/2017/13/UA

Polska Akcja Humanitarna 

Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz opieki społecznej (socjal protection) dla wewnętrznie przesiedlonych  osób oraz członków społeczności lokalnych we wschodniej Ukrainie (Obwód doniecki)

903 152,40 zł

1 354 557,60 zł

Łącznie:

10 397 987,40 zł

15 595 702,60 zł

w górę