Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016"

W ramach konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje siedem projektów.

Wszystkie podmioty, które złożyły oferty projektowe w konkursie otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA „POMOC HUMANITARNA NA BLISKIM WSCHODZIE I UKRAINIE 2016”

l.p.

numer oferty

oferent

tytuł

kwota dofinansowania
w 2016 r.

kwota dofinansowania
w 2017 r.

LIBAN 

1

PHBWiU/2016/L/2

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

 Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców syryjskich żyjących poniżej granicy ubóstwa oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

1 999 999,00 zł

3 999 820,00 zł

2

PHBWiU/2016/L/1 Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej  Dostęp do edukacji zawodowej, zabezpieczenie dachu nad głową oraz poprawa bezpieczeństwa w obozach namiotowych  1 999 809,00 zł  3 999 420,00 zł

JORDANIA

3

PHBWiU/2016/J/1

Caritas Polska

Zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków w zakresie schronienia 

750 000,00 zł

1 500 000,00 zł

IRACKI KURDYSTAN

4

PHBWiU/2016/I/1

 Caritas Polska

 Wsparcie funkcjonowania klinik medycznych w prowincji Erbil i Dohuk

500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

5

PHBWiU/2016/I/2  Polska Misja Medyczna  Wsparcie podstawowej opieki medycznej i poprawa warunków higienicznych w Prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej

499 559,00 zł

998 990,00 zł

UKRAINA

6

PHBWiU/2016/UA/5

Polska Akcja Humanitarna 

 Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz socjalnej dla wewnętrznie przesiedlonych rodzin oraz członków społeczności lokalnej mieszkających w regionie zaporoskim

735 950,00 zł

1 467 750,40 zł

7

PHBWiU/2016/UA/1

 Caritas Polska

Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku, Zaporożu (region zaporoski) oraz Charkowie 

750 000,00 zł

1 500 000,00 zł

Łącznie:

7 235 317,00 zł

14 465 980,40 zł

w górę