Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016"

W ramach konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje 5 projektów o łącznej wysokości 3 927 626 zł. Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Wszystkie podmioty, które złożyły oferty projektowe w konkursie otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA „POMOC HUMANITARNA NA BLISKIM WSCHODZIE 2016”

l.p.

numer oferty

oferent

tytuł

kwota dofinansowania

LIBAN 

1

PH2016/L/2

Caritas Polska

Bezpieczeństwo żywnościowe i pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie

1 000 000,00 zł

2

PH2016/L/8

Polska Misja Medyczna

Zdrowy Impuls II. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności dotkniętej kryzysem syryjskim w Libanie.

930 116,00 zł

JORDANIA

3

PH2016/J/3

Caritas Polska

Doraźna pomoc dla uchodźców syryjskich
oraz ubogich Jordańczyków

750 000,00 zł

4

PH2016/J/6

Fundacja Wolna Syria

Podniesienie dostępności i zakresu opieki psychologicznej dla uchodźców syryjskich przebywających w Irbid w Jordanii

747 580,00 zł

AUTONOMICZNY REGION IRACKIEGO KURDYSTANU

5

PH2016/I/7

Polska Misja Medyczna

  Wsparcie podstawowej opieki medycznej
w dziedzinie medycyny rodzinnej, edukacji medycznej i poprawy warunków higienicznych
w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej

499 930,00 zł

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 poprawnych pod względem formalnym ofert o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania 6 050 566 zł. Pozytywną ocenę Komisji konkursowej (tj. minimum 60% maksymalnej liczby punktów) uzyskało 7 projektów. MSZ przyznało dotację na realizację 5 najlepiej ocenionych projektów. Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na konkurs 2 projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej. Projekty te mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z oferentów, któremu przyznano dotację.

LISTA REZERWOWA OFERT W KONKURSIE „POMOC HUMANITARNA NA BLISKIM WSCHODZIE 2016”

l.p.

numer oferty

oferent

tytuł

kwota dofinansowania

AUTONOMICZNY REGION IRACKIEGO KURDYSTANU

1

PH2016/I/4

Caritas Polska

Wyposażenie i uruchomienie gabinetu dentystycznego w obozach Kabertoo 1 i 2 w Irackim Kurdystanie

500 000,00 zł

LIBAN

2

PH2016/L/1

Fundacja Refugee.pl

 Pomoc żywnościowa dla uchodźców syryjskich w Libanie

860 960,00 zł

w górę