Polska pomoc

Wyniki konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2016"

Wyniki konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2016”

W ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2016” zostaną dofinansowane 53 oferty w łącznej wysokości 26 152 426 zł.

Lista oferentów, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania publicznego:

WYNIKI   OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "POLSKA POMOC   ROZWOJOWA 2016"

 

 

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

KRAJ

kwota dotacji MODUŁ I

kwota dotacji MODUŁ II

1

2/2016

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Partnerstwo dla integracji społecznej ludzi żyjących z chorobami zakaźnymi - Białoruś

Białoruś

311 680

n/d

2

3/2016/M

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka   Wschodnia

Brykiety z biomasy praktycznym   sposobem na ograniczenie wylesiania zboczy Mt. Kilimandżaro

Tanzania

597 608

588 224

3

10/2016

Fundacja Kultury Świata

Szkolenia zawodowe i ograniczenie   bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic

Senegal

353 600

n/d

4

14/2016

Fundacja "Wschód"

Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w rozwoju małych przedsiębiorstw w regionach wiejskich

Białoruś

627 940

n/d

5

15/2016

Fundacja "Wschód"

Rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich Mołdawii

Mołdawia

650 890

n/d

6

16/2016

Fundacja "Nauka dla   Rozwoju"

Doskonalenie metod nauczania i   diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element   podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii -   kontynuacja

Tanzania

332 385

n/d

7

17/2016/M

Fundacja Polskie Centrum Pomocy   Międzynarodowej

Szkolenie i doposażenie służb   ratunkowych w Kenii i Etiopii

Etiopia Kenia

999 340

997 941

8

27/2016

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Mjanma - działania położnicze oraz   edukacja medyczna w regionie delty Irawadi

Mjanma

349 805

n/d

9

30/2016

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu

Senegal

361 680

n/d

10

32/2016

Fundacja im. Księcia Konstantego   Ostrogskiego

Wzrost wydajności i konkurencyjności   gospodarstw rolnych oraz rozwój usług doradztwa rolniczego

Mołdawia

947 740

n/d

11

33/2016/M

Fundacja Polskie Centrum Pomocy   Międzynarodowej

Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie

Palestyna

1 190 110

1 147 937

12

34/2016

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Edukacja włączająca warunkiem integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami – Białoruś

Białoruś

314 160

n/d

13

39/2016

Żuławski Oddział Stowarzyszenia   Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa z siedzibą w Starym Polu

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Białorusi

Białoruś

438 819

n/d

14

46/2016

FUNDACJA KIABAKARI

“Tazama na Tabasamu” (Spójrz i   uśmiechnij się) - Klinika okulistyczno-dentystyczna w Kiabakari skutecznym   ratunkiem na pustyni świadczeń zdrowotnych tego typu dla społeczności   północno-zachodniej Tanzanii

Tanzania

547 070

n/d

15

47/2016

FUNDACJA KIABAKARI

“Shule Bora” (Świetna Szkoła) -   Dokończenie budowy i doposażenie szkoły podstawowej w Kiabakari szansą dla   wiejskiej społeczności Regionu Mara w dostępie do wysokiej jakości edukacji

Tanzania

456 870

n/d

16

48/2016

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Wsparcie rozwojowe dla mikro i małych przedsiębiorstw w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich na Białorusi

Białoruś

291 725

n/d

17

52/20163

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Zwiększenie dostępu do edukacji   zawodowej oraz praktyk zawodowych dla młodzieży z Nairobi i okolic ze   szczególnym uwzględnieniem dziewcząt (Kenia)

Kenia

663 138

n/d

18

57/2016

Fundacja "Wschód"

Rozwój usług rolniczych na obszarach   wiejskich

Mołdawia

962 170

n/d

19

60/2016

Urząd Marszałkowski Województwa   Podkarpackiego, Kancelaria Zarządu, Departament Promocji i Współpracy   Gospodarczej

Podnisienie kompetencji i potencjału   operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano - Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego

Ukraina

239 979

n/d

20

64/2016/M

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia   dostępu i jakości edukacji przedszkolnej w Gruzji

Gruzja

505 600

502 400

21

67/2016

Stowarzyszenie "Towarzystwo   Navegadores"

Poprawa dostępu do infrastruktury   sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu higieny mieszkańców gminy Ngan Doiuf, Senegal

Senegal

320 317

n/d

22

69/2016

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej   Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

Szkoła przedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Ukraina

440 890

n/d

23

71/2016

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Rozwój przedsiębiorczości za pomocą   europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach   obwodu Mińskiego na Białorusi

Białoruś

252 440

n/d

24

84/2016

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

Wypracowanie wytycznych dla   Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gruzji

Gruzja

216 272

n/d

25

89/2016

Główny Instytut Górnictwa, Zakład   Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych

Ukraina

328 527

n/d

26

92/2016

Fundacja HumanDoc

Wzmocnienie systemu ochrony ofiar   przemocy w rodzinie w Zugdidi

Gruzja

299 620

n/d

27

96/2016

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej w Gruzji

Gruzja

281 392

n/d

28

97/2016

Dzieło Pomocy "Ad Gentes"

Poprawa dostępu do edukacji dzieci w   regionie Dar es Salaam poprzez rozbudowę  Centrum Edukacyjnego św. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es   Salaam, Tanzania)

Tanzania

567 425

n/d

29

101/2016/M3

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm   Rodzinnych

KUPUJMO RAZOM 2.0 – innowacyjne   zwiększanie konkurencyjności ukraińskich firm przez kumulowanie i optymalizację zakupów, współpracę organizacji społecznych i e-learning.

Ukraina

556 300

556 100

30

102/2016

Fundacja Partners Polska

Zdrowa szkoła - poprawa warunków   sanitarnych na terenie szkół podstawowych w półpustynnych obszarach okręgu Mbita w Kenii

Kenia

735 500

n/d

31

103/2016

Fundacja Partners Polska

Przedszkolak z klasą 3.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii

Kenia

895 640

n/d

32

112/2016/M

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Lepszy start w dorosłe życie uczniów   niepełnosprawnych

Białoruś

201 710

201 703

33

126/2016

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze

Kenia

300 220

n/d

34

128/2016/M

Fundacja Polskie Centrum Pomocy   Międzynarodowej

Nauka modelowania hydraulicznego dla   zapobiegania powodziom - 2 stopień, wsparcie kompetencji i gotowości   instytucji gruzińskich

Gruzja

730 441

712 681

35

160/2016

Ośrodek Współpracy Europejskiej

Rozwój klastrów agroturystycznych w   Mołdawii. Wzmocnienie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach   wiejskich.

Mołdawia

292 430

n/d

36

163/2016

Fundacja Kultury Świata

NEED szansą dla Młodych w Birmie -   rozbudowa infrastruktury farmy szkoleniowej i poprawa jakości kształcenia na temat zrównoważonego rolnictwa.

Mjanma

315 160

n/d

37

183/2016/M

FRDL Małopolski Instytut Samorządu   Terytorialnego i Administracji

Aktywna młodzież na rynku pracy –   poprawa jakości kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego w ukraińskich   placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Ukraina

454 435

414 010

38

185/2016

Fundacja ICAD - Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju

Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – Region Svanetia

Gruzja

240 598

n/d

39

187/2016

Fundacja Puszczy Rominckiej

Rozwój działalności pozarolniczej na   obszarach wiejskich Rejonu Ungheni

Mołdawia

288 810

n/d

40

196/2016/M

Fundacja HumanDoc

ARTE - centrum wsparcia i integracji   przesiedleńców

Ukraina

390 120

312 610

41

201/2016

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Ukraińskie klastry energii odnawialnej - realne narzędzie rozwoju i skutecznej współpracy ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw

Ukraina

431 340

n/d

42

205/2016

INSTYTUT ROZWOJU MIAST

Wsparcie rozwoju sektora małych i   średnich przedsiębiorstw w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie

Ukraina

402 200

n/d

43

206/2016

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

„SOCIAL ECONOMY - Szansa rozwoju   regionu Kachetii w Gruzji”

Gruzja

290 010

n/d

44

216/2016

Fundacja Związku Polskich Kawalerów   Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska

Rozwój systemu ochotniczego   ratownictwa medycznego na Ukrainie

Ukraina

490 600

n/d

45

220/2016/M

Fundacja ICAD - Międzynarodowe   Centrum Wsparcia i Rozwoju

Wspracie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti.

Gruzja

251 910

248 890

46

235/2016

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca - część 2

Ukraina

339 772

n/d

47

293/2016

Fundacja Polityki Rozwojowej

Mołdawskie Szlaki Kulinarne:   mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja

Mołdawia

262 960

n/d

48

297/2016

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy   Dzieciom Specjalnej Troski

Puchowicze – Svir – Komarowo:   Społeczny Klaster Produktowy na rzecz rehabilitacji, integracji społecznej i   poprawy funkcjonowania ośrodków dla niepełnosprawnych umysłowo na Białorusi.

Białoruś

297 580

n/d

49

301/2016

Fundacja HumanDoc

Rozwój technik dostosowywania   informacji i sztuki do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących

Białoruś

396 800

n/d

50

302/2016

Caritas Polska

Pomoc w integracji społecznej uchodźców wewnętrznych na Ukrainie

Ukraina

956 764

n/d

51

304/2016

Fundacja Polskie Centrum Pomocy   Międzynarodowej

Wspracie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstaowoych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

Etiopia

1 252 037

n/d

52

314/2016

KLUB MŁODYCH BIZNESMENÓW

Polsko-Tanzanski most medyczny na St. Johns Universyty i w szpitalu w Mvumi

Tanzania

655 465

n/d

53

320/2016

Caritas Polska

Zapobieganie izolacji i wykluczeniu   społecznemu osób niepełnosprawnych w Autonomii Palestyńskiej

Palestyna

874 432

n/d

 

Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie otrzymają pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu.

 

Lista oferentów, których oferty zostały umieszczone na liście rezerwowej (w porządku malejącym według przyznanej punktacji):

Lp.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Kwota dotacji MODUŁ I

Kwota dotacji MODUŁ II

KRAJ

1

99/2016

Fundacja Innovaid

Poprawa jakości opieki medycznej nad   matkami i dziećmi w regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa w Etiopii

422 230

n/d

ETIOPIA

2

197/2016

Fundacja Polityki Rozwojowej

GOPRI+ 2,0: In Flood Urban Design -   Nowoczesna planistyka i inżynieria skuteczną metodą prewencji i ograniczania   skutków klęsk żywiołowych na południu Ukrainy

316 920

n/d

UKRAINA

3

257/2016

Fundacja ICAD - Międzynarodowe Centrum   Wsparcia i Rozwoju

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości   wśród osób wewnętrznie przesiedlonych w obwodzie dniepropietrowskim

218 346

n/d

UKRAINA

4

184/2016/M

FRDL Małopolski Instytut Samorządu   Terytorialnego i Administracji

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA – INICJOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH NARZĘDZI I TECHNOLOGII NA TERENIE ZACHODNIEJ UKRAINY

394 685

392 080

UKRAINA

5

192/2016

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

Europejskie Centrum Monitoringu   Bezpieczeństwa i Jakości Żywności na Ukrainie

653 500

n/d

UKRAINA

6

141/2016

Ośrodek Współpracy Europejskiej

Technik OZE - pilotażowy program rozwoju   kadry i wyposażenia szkół zawodowych w Obwodzie Czernihowskim i Lwowskim

354 240

n/d

UKRAINA

7

90/2016

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Zwiększenie dostępu do odnawialnych   źródeł energii oraz poprawa warunków sanitarnych ubogiej młodzieży w   placówkach edukacyjno-wychowawczych w   Nairobi i Embu (Kenia)

998 967

n/d

KENIA

8

230/2016

Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Wsparcie Państwowej Służby Geologii i   Surowców Mineralnych Ukrainy we wdrażaniu wspólnej polityki wodnej na   obszarach przygranicznych w zakresie ochrony wód podziemnych

200 092

n/d

UKRAINA

9

26/2016

Fundacja Braterstwo

System Szkolenia Ratownictwa Górskiego

279 900

n/d

UKRAINA

10

38/2016

Sejmik Województwa Pomorskiego, Pomorski   Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu

Innowacje a wzrost konkurencyjności   gospodarstw rolnych Mołdawii

374 797

n/d

MOŁDAWIA

11

260/2016

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego

Wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie odnawialnych źródeł energii w Zachodniej Ukrainie

274 830

n/d

UKRAINA

12

225/2016/M

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Aktywizacja postaw społeczeństwa   obywatelskiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w obwodzie Iwano – Frankowskim, poprzez utworzenie systemu 5-ciu jednostek nowych  Ochotniczych Straży Pożarnych i ich integrację z wojewódzkim syste

450 340

447 800

UKRAINA

13

166/2016

Gmina Lublin, Wydział Projektów   Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin

„Made in Ukraine, Rozwój i promocja   ukraińskich Parków Naukowo-Technologicznych w obszarze energooszczędzania”

353 260

n/d

UKRAINA

14

104/2016

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i   Transferu Technologii "HORYZONTY"

Wsparcie MŚP obwodu Iwano-Frankowskiego w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii w szczególności opartych o odnawialne źródła energii

210 760

n/d

UKRAINA

 

Oferty z listy rezerwowej mogą otrzymać dofinansowanie tylko w przypadku niezawarcia umowy dotacji na realizację projektu wyłonionego do dofinansowania.

w górę