Polska pomoc

Wyniki konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2014" - podsumowanie

W ramach rozstrzygniętego 29 stycznia 2014 roku konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”, MSZ wesprze 56 projektów rozwojowych o wartości 26 987 832 zł, z czego dofinansowanie MSZ wyniesie 20 957 325 złotych. Projekty będą realizowane w 12 krajach priorytetowych dla Polski.

Projekty wybrane w konkursie Polska pomoc rozwojowa 2014

                                   dane DWR MSZ, wizualizacja przygotowana m.in. dzięki http://infogr.am

Jak co roku, w otwartym postępowaniu konkursowym, MSZ wyłoniło najlepsze projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej. Projekty musiały być zgodne z regulaminem konkursu oraz z założeniami przedstawionymi w Planie współpracy rozwojowej w 2014 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe złożono 216 poprawnych pod względem formalnym wniosków projektowych na łączną kwotę 74 223 057 zł. Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania 56 wniosków na kwotę 20 957 325 zł.

Dodatkowo w 2014 r. będą wdrażane drugie moduły 8 projektów rozwojowych wyłonionych w konkursie "Polska pomoc rozwojowa 2013". Na te inicjatywy MSZ przeznaczy 2 438 198 zł.

w górę

Tagi