Polska pomoc

Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2016"

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Edukacja globalna 2016” przyznane zostały dotacje na realizację zadań zleconych. 33 podmioty złożyły w konkursie w sumie 46 ofert. Do oceny, zgodnie z pkt. 9.2 Regulaminu konkursu, przekazano 44 oferty. Kryteria formalne spełniło 30 ofert, spośród których 12 otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 1 835 035 zł w 2016 r. oraz 1 199 229 zł w 2017 r. - po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 4.2 Regulaminu konkursu.

Wszystkie podmioty, które złożyły oferty w konkursie otrzymają w terminie dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, którym przyznano dotacje oraz listę projektów rezerwowych. Projekty z listy rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku niezawarcia umowy dotacji na realizację zadania publicznego z oferentem, którego oferta została rekomendowana do dofinansowania.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Edukacja globalna 2016"

L.p.

nr projektu

typ instytucji

projektodawca

tytuł projektu

kwota dofinansowania   (w PLN)

moduł I

moduł II

Zadanie I Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (procedury regrantingu) na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe (pkt 3.1.1 Regulaminu) w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców

 1

486/2016/M

 NGO

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Edukacja Globalna 2016-2017. Regranting dla organizacji pozarządowych.

650 000

650 000

 Łącznie na zadanie I 

650 000

650 000

Zadanie II Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności

 2

533/2016/M

 NGO

Fundacja HumanDoc

VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC

150 000

n/d

 3

426/2016/M

 NGO

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Odpowiedzialny podróżnik zmienia świat – popularyzacja treści edukacji globalnej wśród szerokiej publiczności z uwzględnieniem nowoczesnych środków komunikacji

112 620

105 648

 4

534/2016

 NGO

Fundacja HumanDoc

Cykl reportaży telewizyjnych z zakresu edukacji globalnej

148 275

n/d

 Łącznie na zadanie II

410 895

105 648

Zadanie III Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji

 5

479/2016/M

 NGO

Fundacja Edukacja dla Demokracji

E-globalna w praktyce

87 478

86 510

 6

532/2016

 NGO

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Globalnie czyli wspólnie

99 700

n/d

 7

497/2016/M

 NGO

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach

105 027

104 778

 8

526/2016/M

 NGO

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Edukacja globalna dla najmłodszych (4.edycja)

130 500

129 263

 Łącznie na zadanie III

422 705

320 551

Zadanie IV Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP

 9

464/2016

 NGO

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Jedz lokalnie, myśl globalnie! Kampania edukacyjno-aktywizująca dla szkół

131 390

n/d

 10

468/2016

 NGO

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Kupuj Odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia

82 245

n/d

 11

465/2016/M

 NGO

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

„Kupuj Odpowiedzialnie Owoce! Kampania na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw owoców tropikalnych”

54 000

41 460

 12

428/2016/M

 NGO

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.

83 800

81 570

 Łącznie na zadanie IV

351 435

123 030

 Łącznie

1 835 035

1 199 229

 

Lista rezerwowa ofert na realizację zadania "Edukacja globalna 2016"

L.p.

numer projektu

numer zadania

oferent

tytuł projektu

kwota wnioskowana   dla I modułu

kwota wnioskowana   dla II modułu

1

504/2016/M

III

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Edukacja globalna na zajęciach geografii

95 380  

95 271  

2

531/2016/M

III

Fundacja Kultury   Chrześcijańskiej ZNAK

Opowieści o globalnej treści

99 500  

94 830  

3

425/2016/M

III

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

#Globalna EduAkcja - programy z zakresu edukacji globalnej oparte o narzędzia pedagogiki cyfrowej

129 724  

128 200  

4

570/2016

III

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Te same prawa człowieka - różne światy

174 622  

0  

5

503/2016

III

Klub Inteligencji Katolickiej

Uchodźcy.info - warsztaty o problemie globalnej migracji

101 556  

0  

6

481/2016/M

III

Polska Akcja Humanitarna

Dialog poszerza perspektywę

135 693  

114 030  

7

502/2016

III

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta.pl: podróżnik globalnie odpowiedzialny

84 282  

0  

8

566/2016

III

Związek Harcerstwa   Polskiego

Przez Amerykę Południową. Z olimpijskim przesłaniem pokoju przez kontynent, gdzie   przeszłość przenika się z dniem dzisiejszym

132 479  

0  

9

535/2016/M

III

Fundacja HumanDoc

Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii

125 100  

n/d  

10

498/2016/M

III

Fundacja EkoRozwoju FER

Laboratorium Edukacji Globalnej - zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław

119 460  

119 420  

 

 

 

w górę