Polska pomoc

Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2014"

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania "Edukacja globalna 2014"

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Edukacja globalna 2014” przyznano dotacje na realizację zadań zleconych dla poszczególnych projektodawców. Dotację otrzyma 15 projektów.

Lista projektów, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Edukacja globalna 2014"

       Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2014"
L.p. nr projektu nr zadania typ instytucji projektodawca tytuł projektu kwota przyznanego dofinansowania
Zadanie I
A. Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców
B. Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej, połączone ze wsparciem finansowym w postaci niewielkich grantów       
 1  770/2014  I  NGO Fundacja Edukacja dla Demokracji Edukacja Globalna 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych  moduł I
 650 000 PLN 
 moduł II
 650 000 PLN 
 Łącznie na zadanie I  moduł I
650 000 PLN 

moduł II
650 000 PLN 
Zadanie II Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowanych do szerokiej publiczności     
 2  851/2014  II  NGO Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"  Edukacja globalna dla najmłodszych (II edycja)   122 990 PLN 
 3  727/2014  II  NGO  Stowarzyszenie "Jeden Świat" Na styku światów - Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu  85 360 PLN 
 4  835/2014  II  NGO Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK Globalnie-Lokalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne  119 810 PLN 
 5  771/2014  II  NGO Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Odpowiedzialny podróżnik - aktywizacja osób dorosłych w zakresie Edukacji Globalnej poprzez wykorzystanie elementów odpowiedzialnej turystyki  97 505 PLN 
 6  789/2014  II  NGO Fundacja EkoRozwoju FER  Smaki i kolory świata - zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław   94 550 PLN 
 Łącznie na zadanie II  520 215 PLN 
Zadanie III Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globlanej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji     
 7  871/2014  III  NGO Fundacja Edukacja dla Demokracji E-globalna zwiększa zasięg 83 110 PLN 
 8  715/2014  III  NGO Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych. moduł I
114 775 PLN
moduł II
114 760 PLN
 9  747/2014  III  NGO Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia Teraz AFRYKA - od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości 129 900 PLN 
 10  849/2014  III  NGO Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja) moduł I
154 330 PLN
moduł II
117 075 PLN
 11  720/2014  III  NGO Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 3 moduł I
148 670 PLN
moduł II
147 430 PLN
 12  888/2014  III  NGO Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu  Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja) moduł I
99 348 PLN
moduł II
90 978 PLN
 Łącznie na zadanie III                                     moduł I
730 133 PLN 

moduł II
470 233 PLN 
Zadanie IV Festiwal filmowy o tematyce rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem pokazów filmowych poza Warszawą oraz w przestrzeni publicznej     
 13  846/2014  IV  NGO Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych - HumanDoc V Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc 100 000 PLN 
 Łącznie na zadanie IV   100 000 PLN 
Zadanie V Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globlanej dofinansowanych ze środków innych niż budżet RP  
 14  767/2014  V  NGO Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej W świat z klasą - kontynuacja 53 500 PLN 
 15  741/2014  V  NGO Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Godna Praca - Godne Życie: upowszechnianie wysokich standardów zatrudnienia w łańcuchach dostaw międzynarodowych firm i wspieranie międzynarodowej solidarności 74 380 PLN 
 Łącznie na zadanie V        127 880 PLN 
 Łącznie moduł I
2 128 228 PLN 

moduł II
1 120 243 PLN 

 

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Edukacja globalna 2014” w terminie wpłynęły 63 wnioski projektowe, z czego kryteria formalne konkursu spełniły 42 wnioski.

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 30 wniosków projektowych, w ramach limitu środków wynoszącego 2 200 000 zł. Komisja zakwalifikowała do dofinansowania 15 najwyżej ocenionych wniosków projektowych.

Uwaga! Istnieje jeszcze możliwość uzyskania środków na projekty z zakresu edukacji globalnej.

Z uwagi na brak wystarczających środków 15 projektów znalazło się na liście rezerwowej. MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w konkursie oraz zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie regrantingowym, który zostanie ogłoszony przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Fundacja uzyskała dofinansowanie w ramach zadania I - Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców oraz Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej, połączone ze wsparciem finansowym w postaci niewielkich grantów.

Informacja o konkursie regrantingowym zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

 

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ "Edukacja globalna 2014"

 Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ "Edukacja globalna 2014"
L.p.  Nazwa podmiotu Numer projektu  Tytuł projektu 
 1. Fundacja Edukacja dla Demokracji  716/2014 Edukacja globalna dla kadry akademickiej i studentów kierunków pedagogicznych 
 2.  Centrum Studiów Niemieckich im. Willy'ego Brandta  725/2014 Nierówności społeczne - skutki uboczne procesu globalizacji 
 3. Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej   731/2014 Gaz łupkowy - czym jest paliwo XXI wieku? Cykl spotkań edukacyjnych
 4. Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej   732/2014 E-learningowy kurs pt. Cyberbezpieczeństwo globalnym wyzwaniem XXI wieku
 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  749/2014 Jakość życia człowieka świadomie kreowana zdrową żywnością
 6. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"  774/2014 Wolontariat Misyjny w Edukacji Globalnej - Afryka
 7. Instytut Globalnej Odpowiedzialności  778/2014 Nauczyciele zmieniają świat! Włączenie edukacji globalnej do edukacji studentek i studentów kierunków / specjalizacji pedagogicznych poprzez współpracę organizacji pozarządowych ze środowiskiem akademickim.
 8. Uniwersytet Warszawski  781/2014 RównoWAŻMY rozwój - edukacja globalna w praktyce 
 9. Związek Harcerstwa Polskiego  791/2014 WA! Zmieniaj świat! 
 10. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego  798/2014 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w skali lokalnej czynnikiem wspierającym zrównoważony rozwój w ujęciu globalnym. 
 11. Fundacja Instytut Lecha Wałęsy  810/2014 Solidarni z Ameryką Łacińską: wsparcie działań edukacyjnych Programu latynoamerykańskiego Instytutu Lecha Wałęsy
 12. Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji  816/2014 Zmiany klimatu - debata uczniowska
 13. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  817/2014 Dokumenty Dyplomatyczne Świata i Kolekcja Latynoamerykanistyczna w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
 14. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej  844/2014 Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności - kontynuacja
 15. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych  850/2014 All inclusive - czyli parę słów o turystyce globalnej
 16. Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"  852/2014 Garnek Misjonarza
 17. Stowarzyszenie Tilia  862/2014 Kultura i ekologia - społeczeństwo wobec problemu wody
 18. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych  867/2014 Edukacja globalna - działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa województwa podlaskiego
 19. Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku  872/2014 Centrum zrównoważonego rozwoju - festiwal mądrości, radości wiedzy, alternatywnej energii żubra
 20. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu  877/2014 Polski wymiar edukacji globalnej. Seminarium oraz dodatki tematyczne do czasopism: Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe
 21. Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej  878/2014 Republika Środkowoafrykańska wczoraj i dziś

 

w górę