Polska pomoc

Wyniki konkursu „Edukacja rozwojowa 2011”

 

OBWIESZCZENIE NR 3 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 8 kwietnia 2011 r.


w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania „Edukacja rozwojowa  2011" wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

   

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz jednostek, którym w drodze otwartego konkursu, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyznano dotację na realizację zadań zleconych, wraz z kwotami dotacji przyznanymi poszczególnym jednostkom.

 

 Z up. Ministra Spraw Zagranicznych

PODSEKRETARZ STANU

Krzysztof Stanowski

 

Lista projektów, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Edukacja rozwojowa 2011" ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 Lp. Nr wniosku projektowego   Nazwa podmiotu Tytuł projektu Kwota dofinansowania (PLN)
Zadanie I
Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej skierowane do szerokiej publiczności
 organizacje pozarządowe
 1 984/2011Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Kierunek Afryka - Pilotażowy program zajęć dla młodzieży na edukacyjnej mapie Afryki  98 585
 2 997/2011Fundacja Pokolenia Globalny zawrót głowy  52 450
 3 918/2011Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Media dla globalnego rozwoju  94 390
 4 803/2011Polska Akcja Humanitarna Lokalnie na rzecz mieszkańców krajów Południa  98 100
 jednostki samorządu terytorialnego
 5 849/2011Gmina Miasto Sieradz Tydzień Edukacji Globalnej w Sieradzu  68 920
 Zadanie II
Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej o charakterze systemowym
 organizacje pozarządowe
 6 920/2011Instytut Globalnej Odpowiedzialności  Potrzebujemy naszej ziemi! - stworzenie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, wykładowców i organizacji pozarządowych w Polsce na temat wpływu dostępu do ziemi na suwerenność żywnościową i możliwości rozwoju w krajach Południa  108 290
 7 821/2011Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej  Edukacja globalna z klasą  108 985
 8 954/2011Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży  108 930
 9 960/2011Fundacja "Afryka Inaczej" Czy Afryka jest krajem? Podręcznik nie tylko dla nauczycieli geografii i historii 67 848
 instytucje naukowe
 10 850/2011Katedra Języków i Kultur Afryki,  Wydział Orientalistyczny            Uniwersytetu WarszawskiegoGry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu międzykulturowego w edukacji wczesnoszkolnej 81 472
 Zadanie III
Współfinansowanie projektów w dziedzinie edukacji rozwojowej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP (w szczególności ze środków KE)
 organizacje pozarządowe
 11 780/2011Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Glocal Tour 70 000
 12 833/2011Związek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećKampania WYŻYWIĆ ŚWIAT - upowszechnianie wiedzy na temat głodu na świecie i suwerenności żywnościowej 69 110
 13 881/2011 Polska Akcja Humanitarna Działaj lokalnie na rzecz globalnych zmian - zaangażowanie szkół w działania lokalne na rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym 58 170
 14 987/2011Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-AkademiaZwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na sytuację społeczno-ekonomiczną Afryki Subsaharyjskiej 69 750
 Zadanie IV
Festiwal filmów o tematyce rozwojowej 
 organizacje pozarządowe
 15 835/2011Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych - HumanDoc II Międzynarodowy Festiwal Filmowy HumanDOC "Globalny rozwój w kinie"   200 000

 Łącznie

 1 355 000

 _____________________________________________

Informacja o projektach wyłonionych do dofinansowania w  ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych we współpracy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadania „Edukacja Rozwojowa 2011"

Na konkurs „Edukacja Rozwojowa 2011", ogłoszony w dniu 2 lutego 2011 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych we współpracy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wpłynęło 119 wniosków projektowych na łączną wnioskowaną kwotę ponad 10,7 mln zł.

 

Zakres tematyczny i kwoty dostępne w konkursie
Konkurs obejmował cztery zadania:

 I

 Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej skierowane do szerokiej publiczności

400 000 zł

 II

 Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej o charakterze systemowym

 455 000 zł

 III

 Współfinansowanie projektów w dziedzinie edukacji rozwojowej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP (w szczególności ze środków KE)

 300 000 zł

 IV

 Festiwal filmów o tematyce rozwojowej  

 200 000 zł

 

 Razem:

 1 355 000 zł

 

Ocena formalna


Kryteria formalne konkursu spełniły 103 wnioski na wnioskowaną kwotę 9 320 939 zł.

Liczba wniosków

Zadanie I

56

Zadanie II

41

Zadanie III

4

Zadanie IV

2

Ogółem:

103

 

Ocena merytoryczna

Komisja oceniła pozytywnie 40 wniosków projektowych na łączną wnioskowaną kwotę 3 487 617 zł, z tego do dofinansowania zostało zarekomendowanych 15 wniosków na łączną kwotę 1 355 000 zł.  Z uwagi na brak wystarczających środków 25 projektów na wnioskowaną kwotę 2 132 617  zł umieszczono na liście rezerwowej.

 Wnioski rekomendowane

Liczba dofinansowanych wniosków

Kwota dofinansowania przyznanego na zadanie

Liczba wniosków umieszczonych na liście

Kwota środków wnioskowanych (lista rezerwowa)

Zadanie I

5

   412 445 zł

14

 1 036 077 zł

Zadanie II

5

475 525 zł

5

1 096 540 zł

Zadanie III

4

   267 030 zł

-

-

Zadanie IV

1

   200 000 zł

-

-

 

Razem:

1 355 000 zł

Razem:

 2 132 617 zł

Konkurs Edukacja rozwojowa 2011 cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, w szczególności w odniesieniu do zadań I i II, na które łącznie złożono niemal 100 wniosków spełniających kryteria formalne. Na konkurs wpłynęło pięciokrotnie więcej ofert niż w roku 2010, kiedy MSZ udzielał dotacji na niskobudżetowe projekty w trybie regrantingu. Blisko 40% projektów oceniono jako kwalifikujące się do dofinansowania i warte realizacji.

MSZ pragnie podkreślić wysoką jakość złożonych wniosków i z przykrością informuje, że kwota środków, którą dysponuje na dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej nie pozwala na dofinansowanie wszystkich ocenionych pozytywnie i wartościowych inicjatyw. Nadesłane propozycje projektów świadczą o znaczącym potencjale polskich organizacji społecznych i instytucji edukacyjnych w dziedzinie edukacji rozwojowej. MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za szeroki udział w konkursie oraz wysiłek włożony w przygotowanie wniosków projektowych.

w górę

Tagi