Polska pomoc

Wyniki ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej 2016

Zakończyła się piąta już ewaluacja zadań Polskiej Pomocy przygotowana przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ. Ocena dotyczyła działań zrealizowanych w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 w wybranych krajach Afryki Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

Badanie objęło wszystkie inicjatywy zrealizowane za pośrednictwem MSZ RP w Etiopii, Kenii, Tanzanii i Palestynie. Analizie poddane zostały projekty przygotowane w ramach konkursów dotacyjnych, Systemu Małych Grantów oraz programu „Wolontariat Polska Pomoc”. Celem ewaluacji było m.in. zwiększenia skuteczności i efektywności polskiej pomocy rozwojowej.

Podsumowanie wyników:

w górę

Tagi