Polska pomoc

Wyniki ewaluacji 2015. Zaproszenie na spotkanie z Ewaluatorem.

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze problematyki rozwojowej na spotkanie poświęcone podsumowaniu wyników ewaluacji przeprowadzonej w roku 2015 na zlecenie MSZ. Badanie dotyczyło wybranych inicjatyw zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w latach 2012-2014.

Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2016 r. (czwartek), po zakończeniu I. spotkania Rady Programowej Współpracy Rozwojowej II kadencji, w godzinach 14:00 – 16:00, w gmachu MSZ przy ul. J.Ch. Szucha 23, sala J. Giedroycia.

Ramowy program spotkania przewiduje:

  • Wprowadzenie Dyrektora DWR,
  • Prezentację badania ewaluacyjnego przez Kierownika badania, przedstawiciela firmy Ecorys Polska oraz członków zespołu badawczego,
  • Dyskusję nad wynikami ewaluacji i przedstawionymi rekomendacjami,
  • Informację o działaniach ewaluacyjnych planowanych w 2016 r.,
  • Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Podstawą dyskusji będzie raport końcowy z ewaluacji znajdujący się na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ w zakładce Baza Wiedzy/Ewaluacja:

  1. działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej
  2. programy i projekty na rzecz Mołdawii

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 8 czerwca  br. do godz. 15:00 na adres ewaluacja.pomocy@msz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej organizacji, a w tytule „Spotkanie ws. ewaluacji 2015”.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod adresem barbara.mrowka@msz.gov.pl lub telefonicznie 22 523 8259.

w górę

Tagi