Polska pomoc

Wyniki ewaluacji 2014. Zaproszenie na spotkanie z Ewaluatorem.

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji, działających w obszarze problematyki rozwojowej, na spotkanie poświęcone podsumowaniu wyników przeprowadzonej w roku 2014 ewaluacji wybranych inicjatyw zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w latach 2011-2013.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego 2015 r. (piątek) w godzinach 13:30 – 16:00 w gmachu MSZ przy ul. J.Ch. Szucha 21, sala R. Lemkina.

Ramowy program spotkania przewiduje:

  • Wprowadzenie Zastępcy Dyrektora DWR p. Jana Hofmokla
  • Prezentację wyników ewaluacji przez Kierownika badania, przedstawiciela konsorcjum firm EGO – Evaluation for Government  Organizations s.c. i Fundacji IDEA Rozwoju
  • Dyskusję
  • Podsumowanie i zakończenie spotkania

Podstawą dyskusji będą raporty końcowe z ewaluacji znajdujące się na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ w zakładce Baza Wiedzy/Ewaluacja:

  1. Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich UW
  2. Program wsparcia rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Gruzji
  3. Program wsparcia rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 6 lutego br. do godz. 10:00 na adres ewaluacja.pomocy@msz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej organizacji, a w tytule „Spotkanie ws. ewaluacji 2014”.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod adresem barbara.mrowka@msz.gov.pl lub telefonicznie 22 523 8259.

w górę

Tagi