Polska pomoc

Wyjazd studyjny do Brukseli dla przedstawicieli NGO

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na wyjazd studyjny dla organizacji pozarządowych do instytucji unijnych w Brukseli w ramach Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju w dniach 26-28 listopada 2014 r.

Wyjazd skierowany jest do organizacji zaangażowanych we współpracę rozwojową (Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi), którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych.).

Termin wyjazdu: 26 – 28 listopada 2014

Program: Planowane są spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej (w szczególności z DG DEVCO), Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz Parlamentu Europejskiego. W dniu wyjazdu odbędzie się seminarium przedwyjazdowe (w siedzibie Przedstawicielstwa KE (PKE) przy ul. Jasnej 14/16a), podczas którego zostaną przedstawione główne założenia Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju oraz plany działań Przedstawicielstwa KE oraz MSZ.

Koszty wyjazdu: Komisja Europejska pokrywa koszty przelotów, transportu do i z lotniska, zakwaterowania w Brukseli (pokoje jednoosobowe) oraz części posiłków. W uzasadnionych przepadkach PKE zapewnia nocleg w Warszawie w dniu przylotu z Brukseli. Transport w Brukseli pokrywają uczestnicy indywidualnie (koszt ok. 5 EUR).

Język roboczy: Z uwagi na brak tłumaczenia podczas wizyty, niezbędna jest znajomość języka angielskiego.

Uwaga: Krótki termin zgłoszenia!

Zgłoszenia do 26 października 2014: Przewidujemy, że grupa będzie liczyła około 25 osób. W celu zgłoszenia udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń [49 KB] oraz przeslanie go na adres anna.kurpanik@ext.ec.europa.eu. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizacja może zgłosić tylko jedną osobę.

O wyborze uczestników ostatecznie zadecyduje PKE mając na uwadze tematykę działania organizacji oraz równy podział miejsc pomiędzy województwami. Ostateczna lista uczestników będzie znana do 31 października 2014 r., o czym wszystkich zgłaszających poinformujemy osobnym mailem.

Kontakt:

Więcej informacji na temat wyjazdu studyjnego i Europejskiego Roku Rozwoju na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

w górę

Tagi