Polska pomoc

Wspólny komunikat KE i polskiej prezydencji w sprawie Europejskich Dni Rozwoju

 

Bruksela/Warszawa, 30 września 2011

 

Podczas spotkania w Warszawie reprezentujący polską prezydencję podsekretarz stanu MSZ Krzysztof Stanowski oraz europejski komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs  zaanonsowali tegoroczną edycję Europejskich Dni Rozwoju. Wśród głównych tematów  EDR 2011 znajdą się m.in.: demokracja i rozwój w kontekście wydarzeń „arabskiej wiosny" oraz propozycje Komisji Europejskiej dot. nowej polityki rozwojowej UE.

 

Komisarz Andris Piebalgs potwierdził, iż Europejskie Dni Rozwoju 2011 odbędą się w polskiej stolicy w dniach 15-16 grudnia. Konferencja organizowana jest już po raz szósty i na trwałe wpisała się do kalendarza ważnych spotkań dotyczących światowego rozwoju. Warto podkreślić, iż impreza stanowi istotne forum dyskusji politycznych, w którym udział biorą głowy państw i rządów z Europy oraz wielu innych części świata, w tym głównie z Afryki. W rozmowach uczestniczą także przedstawiciele środowisk akademickich, świata mediów oraz organizacji działających na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z promocją konferencji komisarz Piebalgs stwierdził: „Wydarzenia w Afryce Północnej, których świadkami byliśmy w tym roku, udowodniły, że rozwojowi społeczno-gospodarczemu musi towarzyszyć rozwój demokracji. Europejskie Dni Rozwoju to znakomita okazja, aby wysłuchać opinii wiodących światowych autorytetów w dziedzinie rozwoju i wykorzystać ich wiedzę do stymulowania europejskiej polityki rozwojowej i zwiększenia skuteczności naszych działań. Ponieważ w tym roku gospodarzem spotkania będzie Warszawa, spodziewać się możemy dyskusji na temat doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej, które mogą okazać się niezwykle ważne także współcześnie, dla krajów położonych w innych regionach  świata".

Minister Stanowski podkreślił: „Jesteśmy szczęśliwi mogąc gościć tegoroczną edycję Europejskich Dni Rozwoju w Polsce, w kraju, gdzie  narodziła się Solidarność - ruch, który przeszło 22 lata temu zapoczątkował proces transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponieważ  konferencja ta po raz pierwszy odbywać się będzie w naszej części Europy, chcemy wykorzystać tę szansę i zachęcić nowych aktorów do zaangażowania się w dyskusję o przyszłości międzynarodowej współpracy rozwojowej. Na otwartym forum Europejskich Dni Rozwoju zamierzamy przeprowadzić debatę na temat wyzwań stojących obecnie przed krajami rozwijającymi się oraz całą wspólnotą międzynarodową."

W grudniu na uroczystości otwarcia Europejskich Dni Rozwoju przemówienia wygłoszą prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jose-Manuel Barroso. Spodziewany jest także udział ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Pełna lista uczestników zostanie opublikowana w terminie późniejszym - przed konferencją.

Więcej informacji już niebawem...

Kontekst:

Europejskie Dni Rozwoju, organizowane od 2006 r., stanowią forum wymiany doświadczeń na temat poprawy efektywności działań pomocowych oraz budowy europejskiej współpracy rozwojowej. W pięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział 36 szefów państw, 60 szefów rządów i ministrów oraz 7 laureatów nagrody Nobla. Ubiegłoroczna edycja, odbywająca się w Brukseli, zgromadziła 5 tys. uczestników.

Rejestracja uczestników rozpocznie się 1 listopada.

 

Strona internetowa Europejskich Dni Rozwoju: http://www.eudevdays.eu

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Strona internetowa Andrisa Piebalgsa, komisarza UE ds. rozwoju: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

w górę

Tagi