Polska pomoc

 

Wspieranie rozwoju systemu szkolnictwa specjalnego w Rwandzie poprzez realizację cyklu szkoleń dla personelu pedagogicznego z Ośrodka dla Niewidomych w Kibeho

W projekcie realizowanym w okresie 12 czerwca – 20 grudnia 2012 r. w Kibeho w Rwandzie wziął udział jeden wolontariusz, który przebywał na miejscu od 3 lipca do 8 października 2012 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Usłyszeć Afrykę, a partnerem lokalnym Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Celem projektu było wspieranie szkolnictwa specjalnego w Rwandzie, a bezpośrednimi beneficjentami działań byli nauczyciele i podopieczni Ośrodka dla Niewidomych w Kibeho.

W ramach działań projektowych zrealizowano cykl szkoleń, które miały na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu tyflopedagogiki (form i metod nauczania, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej) wśród kadry pedagogicznej, a także wdrożenie metod nauczania i terapii wśród uczniów.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenie nt. przygotowywania pomocy edukacyjnych i organizacji zajęć ogólnorozwojowych, w którym wzięło udział 92 uczniów i 24 pedagogów. Odbyły się również zajęcia teoretyczno-praktyczne związane z zasadami pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi (92 uczniów, 24 pedagogów). Przeprowadzono też szkolenie metodą ośrodków pracy w nauczaniu osób z dysfunkcją wzroku, w którym uczestniczyło 7 nauczycieli, a także lekcje pokazowe dla 7 nauczycieli i 76 uczniów.

W rezultacie projektu zaktywizowano wszystkich członków grupy szkoleniowej, co wpłynęło na bardziej efektywne wykorzystanie czasu i pomocy dydaktycznych oraz pełniejsze zrozumienie omawianego materiału. Zakupione pomoce edukacyjno-terapeutyczne posłużyły do wyposażenia specjalistycznych gabinetów terapii widzenia i orientacji przestrzennej. Dzięki wielopoziomowemu szkoleniu kadra ośrodka została gruntownie przygotowana pod względem merytorycznym, uczniowie zostali natomiast wprowadzeni w tok nauczania odpowiadający ich indywidualnym potrzebom.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej odbyło się 5 spotkań w placówkach oświatowych i klubokawiarniach. Wydano również 116 egzemplarzy publikacji „Granice mroku. Przewodnik po świecie niewidomych dzieci z Rwandy”, przeznaczonej szczególnie dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Publikacja dostępna jest rownież w wersji elektronicznej