Polska pomoc

 

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2013 r. w Cochabamba w Boliwii brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu przez okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu była Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR, natomiast partnerem lokalnym Internat św. Franciszka dla Dziewcząt prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa.

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia głównych beneficjentów projektu: podopiecznych internatu, wyrównanie ich szans edukacyjnych i społecznych oraz zminimalizowanie skutków ubóstwa. Kolejnym celem projektu było zwiększenie kompetencji wychowawców pracujących z młodzieżą w placówkach w okolicy.

W trakcie trwania projektu przeprowadzono 304 godzin zajęć rozwijających zainteresowania (m.in. warsztaty komputerowe, zajęcia filmowe, sportowe, plastyczne, kulinarne), w których wzięły udział wszystkie mieszkanki internatu (61 osób), 152 godzin zajęć psychoedukacyjnych i prozdrowotnych (61 uczestniczek). Odbyło się również 380 godzin zajęć wyrównawczych dla 61 osób, z których prawie połowa poprawiła swoje oceny w szkole w wyniku systematycznej pracy w trakcie zajęć.

Wolontariuszki zorganizowały Festyn Sąsiedzki dla społeczności lokalnej, który zgromadził ok. 100 osób, a także 5 wycieczek krajoznawczych dla wszystkich podopiecznych internatu. W ramach podnoszenia kompetencji personelu, wolontariuszki przeprowadziły 14,5 godzin warsztatów dla 15 wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w regionie Cochabamba.

Kolejnym ważnym elementem była opieka zdrowotna. W ramach projektu wolontariuszki stworzyły  i wyposażyły punkt medyczny, a także objęły opieką medyczną wszystkie wychowanki internatu, monitorując stan zdrowia podopiecznych. Wolontariuszki koordynowały również badania dziewcząt, organizując wizyty u lekarzy specjalistów i badania na obecność pasożytów, itp. Dzięki inwestycjom i zakupom środków higieny poprawiły się warunki sanitarne mieszkanek internatu.

W ramach projektu zrealizowano także inicjatywę edukacyjną (edukacja globalna). Wydano kalendarz na rok 2014 pt. „Boliwia oczami dziecka”, którego bohaterami i współtwórcami były podopieczne sierocińca. 300 egzemplarzy kalendarza zostało rozesłanych do 100 wielkopolskich szkół.