Polska pomoc

 

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu 2.

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2013 r. w San Lorenzo w prowincji Datem del Marañón w Peru brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu od 8 września do 31 grudnia 2013 r. Wykonawcą projektu był Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, a partnerem lokalnym parafia w San Lorenzo.

Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież z miejscowości San Lorenzo, które dzięki działaniom projektowym otrzymały możliwość udziału w licznych warsztatach i kursach.

W ramach projektu wolontariuszka prowadziła zajęcia w czterech świetlicach (oratorium parafialne oraz świetlice w Las Flores, La Unión i Monzantes). W oratorium parafialnym przeprowadzono w sumie 96 godzin zajęć ogólnorozwojowych, w których wzięło udział 155 uczestników, a także 86 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych (175 uczestników). Zajęcia ogólnorozwojowe, sportowe, zajęcia wyrównawcze i spotkania klubu filmowego odbywały się również w pozostałych świetlicach. Łącznie działaniami opiekuńczo-wychowawczymi wolontariuszki zostało objętych 396 dzieci w wieku 2-20 lat.

W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic przeprowadzono 50,5 godzin zajęć kursu języka angielskiego dla łącznie 33 osób, warsztaty z rękodzieła (42 godziny, 43 uczestników), warsztaty kulturowe (19,5 godziny, 27 osób), muzyczne (22,5 godziny, 26 osób), teatralne i kurs rysunku (13,5 godziny, 19 osób). Wolontariuszka zorganizowała także kurs pierwszej pomocy dla podopiecznych i lokalnych animatorów. Wzięło w nim udział 55 osób.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej powstał zbiór zdjęć i opisów dotyczących życia dzieci i młodzieży z San Lorenzo, na podstawie których została przygotowana wystawa, przedstawiająca m.in. warunki życia dzieci z San Lorenzo, tradycyjne potrawy, codzienne obowiązki i popularne rozrywki. W grudniu 2013 r. wystawa została zaprezentowana w trzech krakowskich szkołach. Według szacunków organizatorów w tym czasie obejrzało ją ponad 2 000 osób.