Polska pomoc

 

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu

W projekcie realizowanym w okresie 11 czerwca – 31 grudnia 2012 w San Lorenzo w prowincji Datem del Marañón w Peru brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu przez pięć miesięcy (1 sierpnia – 31 grudnia 2012). Wykonawcą projektu był Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, a partnerem lokalnym parafia w San Lorenzo.

Beneficjentami projektu były dzieci mieszkające w prowincji, które dzięki działaniom projektowym otrzymały możliwość udziału w licznych warsztatach i kursach.

W ramach projektu odbyły się łącznie 82 godziny kursu języka angielskiego w 3 grupach podzielonych  wiekowo i pod kątem poziomu zaawansowania, w którym wzięło udział w sumie 37 uczestników. Zajęcia douczające, które obejmowały pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych, wyrównywanie zaległości szkolnych i zajęcia tematyczne z matematyki, geografii, języka angielskiego, historii i biologii, trwały łącznie 60 godzin, i skorzystało z nich 36 osób.

Realizowano również różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe, m.in. klub filmowy (24 godziny, 46 uczestników), warsztaty antropologiczno-geograficzne (16 godzin, 24 uczestników), 21 godzin warsztatów teatralnych, 102 godziny zajęć sportowo-rekreacyjnych, które zgromadziły 49 wychowanków oraz zajęcia muzyczne i artystyczne, w których udział brało 52 dzieci.

Kolejnym z elementów projektu było wznowienie działalności biblioteki i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poprzez pracę w bibliotece (8 godzin tygodniowo) oraz czytanie dla dzieci i młodzieży znacząco wzrosła liczba osób wypożyczających książki.

W rezultacie projektu wśród wychowanków, wśród których wolontariuszki były aktywnie obecne w ciągu całego pobytu,  rozwinęły się prawidłowe nawyki i postawy psychospołeczne.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej opublikowano 600 egzemplarzy książki zawierającej fragmenty internetowego bloga wolontariuszek projektu, i wybranych blogów innych wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.