Polska pomoc

 

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 30 października 2013 r. w następujących miejscowościach Gruzji:  Samtskhe – Javakheti (Meschetia), Kachetia, Racha – Lechkhumi, Imeretia, brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres trzech miesięcy: od 8 lipca do 8 października 2013 roku. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariusza) był Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, natomiast partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) Stowarzyszenie Rolnictwa Biologicznego Elkana. Projekt został przeprowadzony w partnerstwie z Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia.

Celem projektu było wsparcie funkcjonowania Sieci Turystyki Wiejskiej założonej przez Stowarzyszenie Elkana, działania mające na celu usamodzielnienie się sieci, poprawę świadczonych usług, wzbogacenie oferty turystycznej i usprawnienie kontaktu z klientami.

W rezultacie projektu zwiększyła się wiedza 39 uczestników konsultacji indywidualnych przeprowadzonych podczas inspekcji gospodarstw agroturystycznych oraz 20 uczestników wizyty studyjnej poświęconej zagadnieniu współpracy między usługodawcami, władzami samorządowymi i NGO. Poprawiono jakość usług agroturystycznych oferowanych przez 20 domów i usprawniono funkcjonowanie 3 lokalnych NGO.

Uruchomiono nową wersję strony internetowej, wzbogaconą o nową bazę danych, a także system rezerwacji online. Przygotowano cztery opisy przykładowych wypraw turystycznych oraz praktyczne rekomendacje dla przewodnika o rejonie. Ponadto wolontariuszka stworzyła bazę danych operatorów turystycznych działających na rynku polskim, rosyjskim i niemieckim. Przeszkolono również nowego koordynatora projektów rozwoju turystyki wiejskiej m.in. z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i pracy projektowej.