Polska pomoc

Wsparcie ukraińskiego rynku zarządzania nieruchomościami

W przeciwieństwie do sytuacji w Polsce wspólnoty mieszkaniowe na Ukrainie nie powstają bezpośrednio z mocy prawa w wyniku prywatyzacji lokali mieszkalnych. Członkostwo w nich jest dobrowolne, a polityka państwa wobec nich niespójna. Całkowita przypadkowość usługodawców w tej dziedzinie oraz ich niski profesjonalizm prowadzi do utraty zaufania do takich firm i powrotu do usług powszechnie krytykowanych ŻEK-ów (odpowiedników polskich ADM-ów).

Wyjściem z tej sytuacji jest wspieranie Rozwoju MŚP oferujących usługi zarządzania nieruchomościami. Tego zadania podjęła się Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI. W ramach ubiegłorocznego projektu przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne z Żytomierza i Połtawy zostali przeszkoleni w zakresie kompetencji potrzebnych do prowadzenia usług zarządzania mieniem. Ponadto ukraińscy urzędnicy oraz administratorzy nielicznych wspólnot mieszkaniowych odbyli dwie wizyty studyjne w Małopolsce i na Śląsku zapoznając się z ramami prawnymi i praktyką działania wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Dodatkowo 6 przedstawicieli zarządców nieruchomości odbyło mini staże w polskich firmach. Uczestnicy mieli okazje poznać kulisy pracy zarządcy, specyfikę zarządzania nieruchomościami, poznać technologie i oprzyrządowanie dostępne w pracy zarządcy.

Wydarzenia odbywające się w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem  miejscowych mediów. Do współpracy przy realizacji seminarium podsumowującego udało się zachęcić organizację branżową będącą w warunkach ukraińskich poważnym przedstawicielem interesów sektora właścicieli nieruchomości. Pozwoliło to rozszerzyć oddziaływanie projektu na ośrodki miejskie z pozostałych regionów Ukrainy.

 

Projekt „Wsparcie Rozwoju MŚP na ukraińskim rynku zarządzania nieruchomościami” realizowany był przez Fundację Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI. Jego koszt całkowity wyniósł 402 060 zł, w tym dofinansowanie ze środków MSZ wyniosło 361 839 zł.

w górę

Tagi