Polska pomoc

 

Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji w obszarze rachunków regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej do prowadzenia obliczeń wybranych kategorii makroekonomicznych w przekroju terytorialnym.

W Gruzji, zgodnie z ustawą z 11 grudnia 2009 r. o statystyce publicznej, niezależną instytucją powołaną w celu opracowywania i rozpowszechniania informacji statystycznych jest Krajowy Urząd Statystyczny Gruzji (GEOSTAT). Stosowane obecnie w gruzińskim systemie statystycznym rozwiązania metodologiczne w rachunkach regionalnych, związane z obliczaniem podstawowych kategorii makroekonomicznych w przekrojach terytorialnych, są niewystarczające w kontekście potrzeb informacyjnych polityki rozwoju regionalnego. Główną przyczyną jest brak kompleksowej metodologii obliczeń w rachunkach regionalnych oraz brak odpowiednich źródeł danych. Problem ten może być rozwiązany poprzez wypracowanie nowej metodologii obliczeń oraz szersze wykorzystanie w obliczeniach danych ze źródeł administracyjnych.

Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji w obszarze rachunków regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej do prowadzenia obliczeń wybranych kategorii makroekonomicznych w przekroju terytorialnym.

Projekt realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Jego wykonawcą był Główny Urząd Statystyczny, a partnerem lokalnym Krajowy Urząd Statystyczny Gruzji. Działania w ramach projektu koncentrowały się na wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego Krajowego Urzędu Statystycznego Gruzji. Projekt stanowi kontynuację działań przeprowadzonych w 2011 roku.