Polska pomoc

 

Wsparcie rozwoju podstawowej opieki medycznej i pomocy natychmiastowej, poprawa warunków higienicznych i edukacja medyczna w prowincji Diyala dla uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej

Kryzys humanitarny w Iraku pozostaje jednym z największych i najbardziej niestabilnych na świecie. Szybkość z jaką w ciągu ostatnich trzech lat następowały bezustanne przemieszczenia społeczne jest bez precedensu. W 2014 roku w Iraku wysiedlono 2,5 mln cywilów, w 2015 zmuszono do ucieczki 1 mln osób, a w 2016 wysiedlono kolejne 700 tys. W Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu znajduje się ponad 1 mln uchodźców i osób wysiedlonych. 20% z nich mieszka w przygotowanych przez władze Iraku obozach, których utrzymanie finansowane jest przez agendy humanitarne ONZ. 80% uchodźców znalazło schronienie w ruinach domów lub opuszczonych budynkach na terenie Kurdystanu, głównie we wsiach położonych w prowincjach wokół miast Irbil i Sulaymaniyah. Uchodźcy tam zamieszkujący potrzebują przede wszystkim dostępu do pomocy medycznej, także natychmiastowej.

Wsparcie rozwoju podstawowej opieki medycznej i pomocy natychmiastowej, poprawa warunków higienicznych i edukacja medyczna w prowincji Diyala dla uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej

Od maja 2016 r. Polska Misja Medyczna prowadzi projekty w irackim Kurdystanie wspierające rozwój podstawowej opieki medycznej, poprawę jakości usług medycznych i poprawę warunków higienicznych. W prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej. Projekt zakłada kontynuację działalności dwóch klinik mobilnych, w których zatrudnieni zostaną lekarz, pielęgniarka, farmaceuta i promotorka higieny. Projektem zostanie objętych 3992 rodziny osób przesiedlonych i  ludności lokalnej. Projekt zakłada również zakup mobilnego gabinetu dentystycznego w obozie Alwand 1 i zatrudnienie stomatologa w obozie. Doposażony zostanie również oddział nefrologii szpitala w Khanaqeen w maszyny do dializ, filtry stałe oraz filtry jednorazowe do dializ. Do 17 sal szpitalnych zostaną zakupione 2 torby reanimacyjne i 15 toreb pielęgniarskich.