Polska pomoc

 

Wsparcie rozbudowy infrastuktury w "Peace Oasis" na terenie Za'atari Camp

Dzieci i młodzież stanowią ponad 56% uchodźców syryjskich mieszkających w obozie Za'atari Camp, w pobliżu miasta Mafrak w północnej Jordanii. Tylko 55% z nich uczęszcza do szkoły. Stąd też istnieje pilna potrzeba rozwoju miejsc, które dają szansę na dalszy rozwój dzieci i młodzieży także w systemie pozaszkolnym. Ich udział w zajęciach organizowanych w ramach Peace Oasis (m.in. różnego rodzaju kursy zawodowe), umożliwią uniknięcie przez te osoby wykluczenia ze społeczeństwa w dorosłym życiu. Ponadto aktywizacja młodzieży, która przeżyła traumę związaną z wojną i wypędzeniem będzie miała także wymiar terapeutyczny.

Wsparcie rozbudowy infrastuktury w "Peace Oasis" na terenie Za'atari Camp

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 11 października do 31 grudnia 2016 rogu. Dzięki współpracy Ambasady RP w Ammanie i Lutheran World Federation (LWF) mają zostać zakupione i zainstalowane kontenery mieszkalne, które zostaną później wykorzystane na terenie oazy dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez LWF. 

Udział Polski w rozwoju Peace Oasis stanowi część inicjatywy pomocowej skierowanej do uchodźców syryjskich organizowanej przez państwa V4 we współpracy z LWF. Wskutek wspólnej inicjatywy powstanie dodatkowa przestrzeń w centrum edukacyjnym, w której najuboższe dzieci i młodzież pochodzące z rodzin uchodźczych będą mogły uczestniczyć w zajęciach rozwojowych i edukacyjnych. Zrealizowane działanie przyczyni się do zmniejszenia luki spowodowanej niewystarczającą ilością usług edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w obozie Za'atari, które obecnie w dużym stopniu pozbawione są dostępu do edukacji. Zakupione pomieszczenia będą wykorzystywane w powyższym celu także po formalnym zakończeniu projektu.  

LFW działa w Jordanii od 2012 roku w obszarze poprawy warunków życia zarówno Syryjczyków, jak i Jordańczyków, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku obecnego kryzysu związanego m.in. z wojną w Syrii. Organizacja ta działa obecnie m.in. w obozie dla uchodźców syryjskich Za'atari Camp, jak też w tzw. lokalnych wspólnotach goszczących uchodźców zwłaszcza w północnej i środkowej części Jordanii (m.in. przy zapewnieniu dachu nad głową, dostępu do wody i usług sanitarnych, dostarczaniu pomocy materialnej, w tym żywności, a także umożliwieniu dostępu do edukacji, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w zakresie integracji społecznej). 

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Wsparcie rozbudowy infrastuktury w "Peace Oasis" na terenie Za'atari Camp

Realizacja projektu trwała od 10 listopada do 31 grudnia 2016 roku. Wskutek wspólnej inicjatywy państw Grupy Wyszehradzkiej we współpracy z Lutheran World Federation (LWF) powstała dodatkowa przestrzeń w centrum edukacyjnym, w której najuboższe dzieci i młodzież pochodzące z rodzin uchodźczych będą mogły uczestniczyć w zajęciach rozwojowych i edukacyjnych. Zrealizowane działanie przyczyni się do zmniejszenia luki spowodowanej niewystarczającą ilością usług edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w obozie Za’atari, które obecnie w dużym stopniu pozbawione są dostępu do edukacji. LWF na zlecenie Ambasady zakupił 3 kontenery mieszkalne.

Kwota dotacji wyniosła 20 tys. euro i pokryła całość kosztów projektu.