Polska pomoc

Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie

18 grudnia 2015 r. w Kijowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie” finansowanego przez MSZ w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 2015. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej RP oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy i innych instytucji oświatowych, zaangażowanych w działania projektowe.

Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy Pavlo Khobzey podkreślił ogromne znaczenie wspólnych działań, zwłaszcza w momencie trwania na Ukrainie procesu opracowywania projektu nowej ustawy o systemie oświaty. Zaznaczył, że większość problemów i rozwiązań w ukraińskiej oświacie, zwłaszcza w szkolnictwie średnim, omawianych jest w oparciu o polskie doświadczenia. Z kolei  polscy eksperci podsumowali działania projektowe i przedstawili rekomendacje opracowane w czasie trwania projektu w czterech obszarach tematycznych: nadzoru pedagogicznego, wdrażania podstawy programowej, decentralizacji i finansowania oświaty oraz egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych. Przedstawiciel MEN podkreślił gotowość strony polskiej do kontynuacji współpracy i  dzielenia się dobrymi praktykami w dziedzinie reformowania systemu oświaty.

w górę

Tagi