Polska pomoc

 

Wsparcie przedszkola w Modjo 2016

Przy misji katolickiej w Modjo Zgromadzenia Ojców Konsolatów prowadzone jest przedszkole, do którego uczęszcza obecnie ok. 200 dzieci (w wieku 3-6 lat). 30 dzieci pochodzi z rozbitych rodzin i są one również dokarmiane na koszt przedszkola.

Etiopskich rodziców nie stać na zakup książek, więc przedszkole prowadzi politykę wypożyczania uczniom książek i przekazywania do użytkowania kolejnym rocznikom. Niestety biorąc pod uwagę, że większość uczniów mieszka w lepiankach, często dochodzi do ich zniszczenia.

W ubiegłym roku na rzecz przedszkola zrealizowano projekt w ramach którego zakupiono m.in. część podręczników, pomocy naukowych, materiałów biurowych, jednakże nadal istnieje zapotrzebowanie na dane materiały. Ponadto część budynków przedszkola była w poprzednich latach odnawiana na koszt misji: zakupiono meble, kserokopiarkę, naprawiono drzwi. Obecnie naprawy wymagają popękane ściany, chodniki na terenie przedszkola oraz toalety dla dzieci, które są w bardzo złym stanie.

Wsparcie przedszkola w Modjo 2016

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 30 listopada 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Addis Abebie z partnerem lokalnym, Misją Katolicką w Modjo. Jego celem jest poprawa warunków kształcenia w przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Ojców Konsolatów w Modjo. Aby osiągnąć ten cel, planowany jest zakup podręczników dla uczniów m.in. do nauczania matematyki, języka angielskiego, języka amharskiego oraz przyrody (łącznie ok. 200 książek). Ponadto zostaną wyremontowane popękane budynki, chodniki i toalety dla dzieci.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci uczęszczające do przedszkola w Modjo oraz kadra w nim zatrudniona. Ponadto beneficjentem projektu będzie cała lokalna społeczność Modjo, a w szczególności rodziny mające dzieci w wieki przedszkolnym.

Wsparcie przedszkola w Modjo 2016

Projekt został zrealizowany w okresie od 8 sierpnia do 21 grudnia 2016 roku. W jego ramach zakupiono podręczniki dla przedszkolaków do nauki języka angielskiego i amharskiego, przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Przeprowadzono również niezbędne remonty: wymieniono przegniłe i połamane ścianki działowe w toaletach, odnowiono system doprowadzający wodę do toalet, przeczyszczono rury odprowadzające ścieki, naprawiono popękane ściany budynków przedszkolnych oraz bramę wejściową, dostosowano wejście dla przedszkolaków, pomalowano ściany budynków wewnątrz i na zewnątrz. Beneficjentami projektu jest ok. 200 dzieci uczęszczających do przedszkola w Modjo oraz jego pracownicy.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 28 500 PLN (ok. 6 800 USD). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1721 PLN.