Polska pomoc

 

Wsparcie potencjału Agencji Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji w zakresie reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne (CBRN)

Gruziński systemu reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne (CBRN) jest w fazie budowy. Powstaje właściwa baza prawna, formowane i wyposażane są struktury cywilne i wojskowe.

Dla Gruzji kwestie zagrożeń CBRN są szczególnie istotnym elementem ogólnego bezpieczeństwa kraju. Przez Kaukaz przebiegają szlaki przemytu materiałów radioaktywnych, w związku z czym notorycznie dochodzi do interwencji służb granicznych i ratowniczych polegających na przejęciu i zabezpieczeniu potencjalnie niebezpiecznych substancji. W kraju mieści się też kilka dużych zakładów chemicznych i rafineria, a przez jego terytorium przechodzą linie kolejowe i rurociągi, którymi paliwa ciekłe transportowane są z Azerbejdżanu do Europy. Dużym, nierozwiązanym problemem pozostają postsowieckie składowiska chemikaliów (np. arszeniku, pestycydów), które należy neutralizować. Wszystko to sprawia, że Gruzja jest krajem o stosunkowo wysokim ryzyku wystąpienia incydentu CBRN.

Wsparcie potencjału Agencji Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji w zakresie reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne (CBRN)

Projekt zrealizowano w okresie 15 sierpnia – 31 grudnia 2015 r. w stolicy Gruzji, Tbilisi we współpracy z partnerem lokalnym – organizacją pozarządową Rural Development for Future Georgia.

Bezpośrednim celem projektu było zwiększenie zdolności reagowania ratowników specjalizujących się w obszarze CBRN na zagrożenia chemiczne, biologiczne i radio-nuklearne. Środkiem do realizacji celu był zakup wyposażenia i umożliwienie  ratownikom gruzińskim wzięcia udziału w specjalistycznym szkoleniu.

W ramach projektu Ambasada RP w Tbilisi kupiła 4 kabiny dekontaminacyjne, 10 specjalistycznych kombinezonów gazoszczelnych, namiot pneumatyczny oraz 2 torby medyczne. Elementy wyposażenia przekazane zostały następnie gruzińskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego.

Wsparcie potencjału Agencji Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji w zakresie reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne (CBRN)

Realizacja projektu znacząco podniosła zdolności operacyjne gruzińskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa CBRN, zapewniając jej pracownikom dostęp do nowoczesnego wyposażenia i szkolenia.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla pracowników departamentu bezpieczeństwa CBRN Agencji Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji. Agencja nie dysponowała wcześniej podobnym sprzętem, a wybór akcesoriów do zakupu dokonany został na podstawie deklaracji potrzeb Agencji.

Z zakupionych przyrządów i przeszkolenia skorzysta około 30 ratowników z departamentu bezpieczeństwa CBRN w Agencji Zarządzania Kryzysowego.