Polska pomoc

 

Wsparcie podstawowej opieki medycznej i poprawa warunków higienicznych w Prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej

Od wiosny 2014 roku państwo oraz społeczeństwo w Iraku znajduje się w stanie ostrego kryzysu. Całe regiony zostały przejęte i pozostają pod kontrolą bojowników tzw. państwa islamskiego. W wyniku tej sytuacji ponad 2,2 mln Irakijczyków zostało zmuszonych do ucieczki przed przemocą w ich własnym kraju. Część z nich znalazło schronienie w północno-wschodniej części kraju. Jednak ok. 1 mln ludności, która musiała uciekać w krótkim okresie czasu, wybrała na miejsce tymczasowego zamieszkania słabo zaludniony region Kurdystanu. W sumie znajduje się tam 5 mln osób potrzebujących pomocy humanitarnej (osób wewnętrznie przesiedlonych i mieszkańców lokalnych).

Uchodźcy wewnętrzni potrzebują wsparcia w dostępie do podstawowej pomocy medycznej, a w przypadkach chorób zakaźnych i stanach nagłych – dostępu do specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Brak dostępu do podstawowej opieki medycznej dotyczy zarówno osób wewnętrznie przesiedlonych jak i mieszkańców lokalnych.

Wg. Humanitarian Response Plan ONZ z czerwca 2016 r., ogólna liczba mieszkańców prowincji Diyala to 1,3 mln, w tym 590 tyś osób wymagających wsparcia, w tym w dystrykcie Khanaqeen to ok. 110 tyś. osób.

Wsparcie podstawowej opieki medycznej i poprawa warunków higienicznych w Prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej

Celem projektu jest umożliwienie dostępu do podstawowej opieki medycznej poprzez sfinansowanie prac klinik mobilnych, doposażenie szpitala w Khanaqeen oraz wsparcie dla praktykowania higieny i unikania chorób bakteryjnych i zakaźnych dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej w prowincji Diyala w Iraku.