Polska pomoc

 

Wsparcie podstawowej opieki medycznej, opieki nad matką, noworodkiem i dzieckiem oraz poprawa warunków higienicznych dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii

W wyniku wojny w Syrii, Jordania przyjęła 1,4 mln uchodźców z tego kraju, z czego ponad 660 tys. to uchodźcy zarejestrowani przez UNHCR. 79 % spośród zarejestrowanych osób żyje poza obozami dla uchodźców – na terenach wiejskich i miejskich. Problemem dla nich jest zapewnienie swoim rodzinom schronienia, a także codzienne zaopatrzenie w żywność, odzież i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb, przede wszystkim dostępu do opieki medycznej. Opieka zdrowotna jest bardzo ograniczona – brak transportu uniemożliwia często mieszkańcom odległych terenów dostanie się do placówek medycznych. Duża liczba uchodźców syryjskich stanowi olbrzymie obciążenie dla jordańskiego sektora opieki zdrowotnej i jego zdolności do świadczenia usług medycznych. W rezultacie 300 tys. osób nie ma stałego dostępu do opieki medycznej. Szacuje się że ponad 160 tys osób spośród zarejestrowanych uchodźców syryjskich to kobiety w wieku reprodukcyjnym, w tym 18 tys. to kobiety w ciąży.

Wsparcie podstawowej opieki medycznej, opieki nad matką, noworodkiem i dzieckiem oraz poprawa warunków higienicznych dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii

Celem projektu jest objęcie kompleksową opieką zdrowotną, w szczególności matki i dzieci uchodźców syryjskich zamieszkujących Prowincje Zarqa. W ramach przedsięwzięcia zostanie zapewniony dostęp do opieki medycznej, zwiększenie możliwości świadczenia usług medycznych w ośrodku zdrowia zarządzanym przez lokalną organizację stworzoną przez społeczność oraz wyposażenie mobilnego ambulatorium do świadczenia wizyt domowych. W ośrodku zdrowia zatrudnieni zostaną koordynator ośrodka, 4 pielęgniarki, 2 ginekologów, 1 pediatra, 1 farmaceuta i 1 technik laboratoryjny oraz 3 opiekunów społecznych i 8 syryjskich wolontariuszy. Personel będzie sprawował opiekę medyczną, w szczególności w zakresie opieki okołoporodowej, ginekologicznej i pediatrycznej. Ośrodek zaopatrzony zostanie w lekarstwa, artykuły medyczne i laboratoryjne, niezbędne do jego bieżącej pracy. Z jego usług skorzysta ok. 2400 osób miesięcznie. Zakupione w ramach projektu mobilne ambulatorium doposażone zostanie w mobilny ultrasonograf i mobilny monitor płodu, który umożliwi wizyty przedporodowe w domu beneficjentów.