Polska pomoc

Wsparcie mikroprzedsiębiorstw sektora turystycznego w regionie Pszawii-Chewsuretii

Projekt "Wsparcie mikroprzedsiębiorstw sektora turystycznego w regionie Pszawii-Chewsuretii", zrealizowany we współpracy partnerskiej polskich i gruzińskich organizacji pozarządowych, administracji regionu oraz dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej.

Celem projektu było stworzenie trwałych kanałów informacji i promocji dla miejscowych przedsiębiorstw turystycznych  oraz zorganizowanie form współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i placówek edukacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w regionie Pszaw-Chewsuretii.

Gruzińscy uczestnicy projektu, podczas pobytu w Polsce, zapoznali się z funkcjonowaniem  różnego typu infrastruktury turystyczno-noclegowej w kilku pasmach górskich, z działalnością polskich stowarzyszeń turystycznych na przykładzie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także zostali  przeszkoleni z zakresu znakowania szlaków. 

W ramach projektu powstało 300 km szlaków pieszych. Szlaki zostały poprowadzone przez najpiękniejsze, najbardziej i najmniej znane zakątki gór regionu, tak aby skomunikować wschód z zachodem jednym głównym szlakiem tranzytowym, z uwzględnieniem bazy noclegowej.

Dla umożliwienia sprawnej komunikacji między turystami, różnymi podmiotami z branży turystycznej oraz dla promocji turystycznej regionu zostało utworzone Centrum Informacji i Promocji Turystycznej CIT z siedzibą w Dusheti, które wyposażono w niezbędne do funkcjonowania umeblowanie i sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, a także w mapę ścienną regionu w skali 1:100 000 z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, które powstały w rejonach objętych projektem. Dla realizacji promocji stworzono stronę internetową, dostępną w trzech wersjach językowych: gruzińskiej, angielskiej i polskiej. 

w górę

Tagi