Polska pomoc

 

Wsparcie kliniki w Modjo poprzez zakup wyposażenia medycznego

Klinika w Modjo w Etiopi dzięki pomocy ze środków Polskiej pomocy jest jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków zdrowia jak na standardy etiopskie, jednakże ma wciąż wiele potrzeb. Misja pokrywa pensje pracowników i nie pobiera opłat za wizytę. Jedyne koszty, które pacjenci ponoszą to koszty lekarstw. Misja nie ma jednak wystarczających środków, aby zakupić niezbędne wyposażenie. Administracja rządowa poleciła klinikom wprowadzenie nowego skomputeryzowanego systemu rejestracji. Obecnie klinika używa jedynego starego komputera użyczonego z biur misji i nie posiada w ogóle drukarki.

Magazyn na leki nie jest wyposażony w lodówkę, co nie pozwala na właściwe przechowywanie części leków. W klinice obecnie nie ma ani jednej pralki więc nie ma możliwości wyprania fartuchów pracowników kliniki czy pościeli z oddziału położniczego. Brak jest również stałego dostępu do ciepłej wody.

Ponadto klinika w ciągu 20 lat funkcjonowania nie była remontowana i obecnie część ścian jest popękana, z obłażącą farbą lub brudna. Wymagany jest remont i zakup brakujących mebli: ławki do poczekalni oraz krzesła do laboratorium i sali dla rodzących. Obecnie klinika zaczyna mieć również problemy lokalowe, gdyż jest zbyt mała jak na liczbę przyjmowanych pacjentów.

Wsparcie kliniki w Modjo poprzez zakup wyposażenia medycznego

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Addis Abebie z Misją Katolicką w Modjo – Zgromadzeniem Ojców Konsolatów. Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej dla społeczności w Modjo. 

W ramach projektu zostaną zakupione lodówka, pralka, szafki i półki, komputer, drukarka i podgrzewacz solarny do wody. W ramach remontu zaplanowano odmalowanie ścian, położenie podłóg (w większości pomieszczeń, łącznie z porodówką jest popękana wylewka cementowa), wstawienie ścianek działowych w niektórych pomieszczeniach, aby uzyskać przebieralnie dla pacjentek oraz pomieszczenie do sterylizacji instrumentów medycznych. Zostanie również wybudowany mały magazyn.

Głównym beneficjentem projektu będzie społeczność lokalna Modjo. Klinika przyjmująca rocznie ponad 60000 pacjentów (głównie matek i dzieci, ale od 2015 r. dzięki projektowi z Polskiej pomocy również mężczyzn) będzie w stanie świadczyć usługi również dla innych potrzebujących. 

Wsparcie kliniki w Modjo poprzez zakup wyposażenia medycznego

Projekt zrealizowano w okresie od 8 sierpnia do 15 grudnia 2016 r. Zakupiono lodówkę, zainstalowano półki na leki. Zakupiono także komputer i drukarkę w celu wprowadzenia komputerowego systemu rejestracji oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi komputera i systemu rejestracji. Zgodnie z planem zakupiono potrzebne meble, takie jak krzesła, szafki i półki oraz podgrzewacz do wody wykorzystujący energię solarną. Przeprowadzono niezbędne remonty oraz wybudowano magazyn. Działania projektu podniosły jakość opieki medycznej w klinice, z której skorzystają mieszkańcy Modjo i okolicznych wiosek.

Wartość projektu wyniosła ok. 118 000 złotych (ok. 28 000 dolarów amerykańskich), a koszty te zostały w całości pokryte ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,2329 PLN.