Polska pomoc

 

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

Etiopia to drugi pod względem liczby ludności kraj w Afryce. Przez lata była ona jednym z najbiedniejszych państw kontynentu. Obecnie, rozwijając się w tempie ok. 10% rocznie, kraj ten ma ambicje zapewnienia dla 90 milionów swoich obywateli lepszej przyszłości. Szybki rozwój niesie ze sobą ogromne szanse, ale też i zagrożenia. W ciągu ostatniej dekady można zaobserwować rosnącą przepaść pomiędzy poziomem rozwoju wielkich miast, a rozwojem terenów wiejskich, szczególnie terenów o charakterze pasterskim. Realizowany od roku 2012 projekt PCPM ma na celu pomoc w wyrwaniu się z kręgu ubóstwa mieszkańcom szczególnie zmarginalizowanych terenów na południu kraju.

PCPM zdecydowało się na zainstalowanie oświetlenia w szkołach w celu dotarcia do dzieci oraz dorosłych, którzy w ciągu dnia nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych ze względu na obowiązki związane z wypasem bydła oraz tradycyjnym rolnictwem. Celem projektu jest stworzenie dla takich ludzi możliwości nauki po zmroku, czyli w czasie gdy prace w gospodarstwach domowych ustają. W pobliżu równika słońce zachodzi niezmiennie po godzinie 18.00, co daje kilka godzin na aktywne wykorzystanie pomieszczeń oświetlonych energią solarną w szkołach. W 2015 roku Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) zaplanowało oświetlenie 225 szkół podstawowych, do których uczęszcza 70 tysięcy dzieci.

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

Projekt realizowany był w okresie od marca do grudnia 2015 roku, ok. 600 km na południe od Addis Abeby. Obejmował w całości zony Guji oraz Borena. Są to regiony administracyjne Etiopii o łącznej powierzchni 64 000 km2 – czyli odpowiadający 1/5 powierzchni Polski, a w afrykańskich realiach większy niż łączny obszar Burundi oraz Rwandy. Jest to prawie 6% powierzchni Etiopii.

Działania PCPM były skierowane głównie do dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Jest to najważniejszy etap edukacji, gdy dziecko zdobywa podstawowe umiejętności, które potrzebne są do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Podstawowa wiedza z matematyki oraz umiejętność czytania to fundamenty edukacji, bez których młody człowiek skazany jest na pozostanie w kręgu ubóstwa w unowocześniającym się społeczeństwie. Działania PCPM kładą nacisk na poprawę umiejętności czytania. Jest to jedna z podstawowych umiejętności nabywanych w szkole, która jest konieczna do kontynuowania edukacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby ta umiejętność została nabyta na stosunkowo wczesnym etapie, gdyż nauka czytania z wiekiem staje się coraz trudniejsza. Uczniowie, którzy mają trudności z czytaniem muszą powtarzać klasy, a często też przerywają naukę na wczesnym etapie.

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

W wyniku realizacji projektu zostały wyposażone w oświetlone za pomocą systemów fotowoltaicznych biblioteki i sale lekcyjne w 226 szkołach w Etiopii, do których uczęszcza ponad 100 tys. uczniów. Skupiono się na placówkach dydaktycznych oferujących naukę w systemie ośmioletnim w celu dotarcia do jak największej liczby beneficjentów. Wybrano miejscowości, które nie posiadają dostępu do energii elektrycznej, gdzie zainstalowane przez PCPM systemy są często jedynym źródłem światła w promieniu kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów. Wieczorami uczęszczają do nich nie tylko dzieci, ale również dorośli, którzy w późniejszym wieku postanowili nadrobić braki w edukacji.

Do tych samych szkół zostały dostarczone również książki. Były to przede wszystkim lektury dla najmłodszych, w oparciu o które można się uczyć czytania, ale także słowniki i ponadprogramowe podręczniki, których nie dostarcza Ministerstwo Edukacji Etiopii.

Oprócz zakupu gotowych publikacji, PCPM we współpracy z lokalnym partnerem (organizacją IIRR) przygotowało także specjalne książki w języku Oromo, które powstały na podstawie historii i baśni z regionu Borena i Guji na południu kraju. Tym samym dzieci mają możliwość uczyć się czytania na funkcjonujących w lokalnej kulturze opowiadaniach. Etiopia, gdzie w użyciu jest ponad 80 języków, ciągle cierpi na brak książek w lokalnych językach, co znacznie utrudnia naukę czytania wśród najmłodszych, którzy nie opanowali jeszcze dobrze języka angielskiego lub dominującego w Etiopii amharskiego.