Polska pomoc

 

Wsparcie dzieci w sytuacji ulicy w Limie, Peru

W projekcie realizowanym w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2012 r. w stolicy Peru - Limie, brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres od 17 sierpnia 17 grudnia 2012 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Papaya, natomiast partnerem lokalnym Stowarzyszenie Ayllu Situwa.

Celem projektu było wsparcie wychowanków domu dla dzieci ulicy Ayllu Situwa w Limie, a także przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży mieszkających w dzielnicach biedy w Limie i pochodzących z trudnych środowisk.

Głównym elementem projektu była praca pedagogiczno-wychowawcza wolontariuszki z wychowankami domu Ayllu Situwa, a także praca wśród bezdomnych dzieci i młodzieży (streetworking). Częścią edukacyjną projektu była publikacja książeczki „Nazywam się Antenor”, i udział w tworzeniu i aktualizowaniu strony internetowej stowarzyszenia Ayllu Situwa.

W trakcie działań projektu wolontariuszka pomagała wychowankom domu w odrabianiu zadań domowych, organizowała liczne zajęcia ogólnorozwojowe, co wpłynęło na rozwijanie zainteresowań i ogólny rozwój wśród dzieci. Łącznie wolontariuszka przeprowadziła z chłopcami ok. 240 godzin zajęć (m.in. warsztaty wspomagające rozwój i umiejętności logicznego myślenia, zajęcia z czytania, pisania, jęz. angielskiego).

Kolejnym działaniem projektowym było uzyskanie dowodów tożsamości dla 9 osób żyjących na ulicy, co pozwoliło na ponowne włączenie do społeczeństwa (systemu opieki zdrowotnej, edukacji, itp.). Z kolejnymi 19 osobami wolontariuszka rozpoczęła długotrwały i trudny proces zdobywania dokumentów.

Na działania streetworkingowe wolontariuszka przeznaczyła w sumie 138 godzin nawiązując kontakt z ok. 45 osobami, którym zapewniała ciepłe posiłki, opiekę medyczną, i udział w zajęciach rozwojowych.

W ramach elementu edukacyjnego wolontariuszka rozwijała też stronę internetową stowarzyszenia, dostarczając materiał fotograficzny i włączając w przygotowywanie treści wychowanków domu. Po powrocie wolontariuszki do Polski w ramach inicjatywy edukacji globalnej opublikowano 600 egzemplarzy książeczki „Nazywam się Antenor”, który rozdystrybuowano wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest online.