Polska pomoc

Wsparcie dla grup poszukiwawczo-ratowniczych Armenii

W dniach 22-27 października 2015 r. w Polsce przebywała pięcioosobowa delegacja przedstawicieli Ministerstwa Administracji Terytorialnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Armenii. Celem wizyty było podsumowanie projektu realizowanego w latach 2014 – 2015 przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pt. Budowa potencjału grupy poszukiwawczo ratowniczej w Armenii. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kadry dowódczej i innych członków grupy USAR Armenia oraz przygotowanie grupy do otrzymania certyfikatu INSARAG (Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwań i Ratownictwa działająca w ramach ONZ) potwierdzającego gotowość grupy do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych poza granicami kraju zgodnie z międzynarodowymi standardami.

W trakcie wizyty przedstawiciele USAR POLAND pełniący funkcje mentorów grupy armeńskiej omówili najważniejsze uwagi i rekomendacje, jakie grupa otrzymała od międzynarodowego zespołu oceny składającego się z ekspertów reprezentujących kraje, które posiadają już certyfikat INSARAG. Rezultatem kilkudniowych warsztatów było wypracowanie kierunków rozwoju grupy w ciągu najbliższych pięciu lat, na tyle bowiem został przyznany certyfikat INSARAG.

W czasie dwóch lat realizacji projektu udało się przeszkolić ponad połowę spośród 40 członków grupy USAR Armenia. W tym czasie zorganizowano ćwiczenia sztabowe, warsztaty i ćwiczenia praktyczne dla komponentu medycznego i szkolenia z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych dla komponentu ratowniczego, a także warsztaty dla kadry dowódczej i zespołu rozpoznania. W tym czasie członkowie USAR Poland trzykrotnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych organizowanych w Armenii, których celem była ocena rozwoju grupy i wskazanie dalszych obszarów do poprawy.

W działania zaangażowani byli zarówno przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy z Warszawy i Nowego Sącza wchodzący w skład grupy USAR Poland, jak również kadra pomocnicza ze szkół pożarniczych w Częstochowie i Krakowie.

w górę

Tagi