Polska pomoc

Wsparcie dla Republikańskiego Weterynaryjno-Diagnostycznego Centrum Mołdawii (RWCD)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) zrealizowało projekt, którego głównym celem było podniesienie kompetencji Republikańskiego Weterynaryjno-Diagnostycznego Centrum Mołdawii (RWCD) personelu w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Powyższy cel osiągnięto poprzez organizację szeregu specjalistycznych szkoleń i staży dla pracowników RWCD w PIWet-PIB. Zakres kompetencji pracowników Centrum został poszerzony nie tylko w obszarze metod badawczych stosowanych w unijnych laboratoriach weterynaryjnych, ale również w zakresie właściwej organizacji pracy, a co za tym idzie funkcjonowania takiego laboratorium. Wiedza zdobyta podczas szkoleń/staży będzie wpływała na prowadzenie prac, jak również umożliwi dalszy rozwój Centrum, umacniając jego pozycja na rynku regionalnym. 

w górę

Tagi