Polska pomoc

Wsparcie budowy wodociągów w Tadżykistanie

Realizowany na rzecz Tadżykistanu w 2015 r. projekt rozwojowy pt. „Woda źródłem zmian – kontynuacja. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górskim Badachszanie” ma na celu wsparcie mieszkańców trzech pamirskich wsi w uzyskaniu dostępu do wody pitnej i gospodarskiej poprzez budowę rurociągów doprowadzających wodę do wsi z pobliskich rzek, a także rekonstrukcję istniejącego kanału wodnego. Wszystkie prace techniczne na miejscu wykonywali mieszkańcy miejscowości objętych projektem, co miało m.in. zachęcić mieszkańców do wzięcia odpowiedzialności za powstałą infrastrukturę. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostały seminaria na temat zrównoważonej gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska, adresowane dla młodzieży i dzieci ze wsi objętych projektem. Na koniec dla dzieci i młodzieży zorganizowana została gra terenowa, podczas której uczestnicy oglądali miejsca związane z prowadzonymi pracami, przede wszystkim budową wodociągów.

w górę

Tagi