Polska pomoc

 

Wolontariat w Szpitalu Św. Łukasza w Kaloleni - Kenia

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 30 września 2011 r. w Kaloleni w Kenii, brali udział dwaj wolontariusze, którzy przebywali na miejscu od 28 czerwca do 30 sierpnia 2011 r. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, natomiast partnerem lokalnym AMREF (African Medical and Research Foundation) oraz Sub Saharan Volunteers & Adventures.

Celem projektu była praca wolontaryjna w Szpitalu Św. Łukasza w Kaloleni i lokalnych placówkach ochrony zdrowia, pełniona przez specjalistę z zakresu zdrowia publicznego oraz ratownika medycznego.

Głównymi elementami projektu było przeprowadzania badań fizykalnych i diagnostycznych, praca administracyjna oraz działalność edukacyjna. Ponadto, poza codzienną pomocą dla personelu szpitalnego, wolontariusze brali udział w działaniach terenowych dotyczących rozpoznawania potrzeb, udzielania pierwszej pomocy i gwarantowania podstawowej opieki medycznej, takiej jak np. szczepienia.

W ramach działalności edukacyjnej, wolontariusze przeszkolili pacjentów i studentów pielęgniarstwa z zakresu higieny osobistej, planowania rodziny, żywienia dzieci i właściwego przygotowywania posiłków, a także profilaktyki chorób zakaźnych. Dodatkowo przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu resuscytacji ogólnej i noworodków.

Łącznie w czasie trwania projektu wolontariusze przepracowali ponad 240 godzin. W tym czasie m.in. przeszkolono ponad 100 osób z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia, a także 20 osób i 25 studentów z zakresu resuscytacji ogólnej i noworodków. W rozmowach edukacyjnych każdego dnia uczestniczyło około 30 osób.

Wolontariusze wypracowali także metody przekazywania wniosków w zakresie jakości wykonywanych procedur medycznych, jak również przekazywania współczesnych międzynarodowych wytycznych i zaleceń w zakresie medycyny ratunkowej.