Polska pomoc

Wizyta wiceministra Marcina Przydacza w Rwandzie, Kenii i Tanzanii

Minister odwiedził miejsca realizacji projektów pomocowych. Na przestrzeni ostatnich lat największa liczba projektów finansowanych ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowana była właśnie w Afryce.

Polska delegacja podróż rozpoczęła od Rwandy i Kibeho, gdzie od 10 lat, przy finansowym wsparciu Polskiej pomocy prowadzony jest ośrodek szkolno – wychowawczy dla niewidomych dzieci. Minister miał okazję porozmawiać zarówno z dziećmi, jak i siostrami prowadzącymi placówkę, m.in Siostrą Angelicą Jose oraz jej pracownikami. Nauczyciele oraz opiekunki zaprezentowały pomoce dydaktyczne, które wykorzystują do nauki niewidomych dzieci.

Pionierska w warunkach rwandyjskich inicjatywa podjęta przez śp. Siostrę Rafaelę Nałęcz jest dla nas szczególnie cenna – powiedział minister Przydacz i wspomniał - Minęło już 10 lat od oficjalnego otwarcia ośrodka i z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że prowadzona w nim praca to powód do naszej wspólnej dumy i radości.

W Kenii polska delegacja miała możliwość zapoznania się ze stanem realizacji projektu szkolenia i doposażenia jednostek straży pożarnej oraz służb ratunkowych w Kenii, realizowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ze środków Polskiej pomocy w Kiambu.

Projekt ten, realizowany od 2014 r., można uznać za największy spośród realizowanych w Afryce, zarówno pod kątem zasięgu, jak i liczby odbiorców. Łącznie do tej pory na dofinansowanie budowy systemu szkoleń strażackich w Kenii przekazano ze środków Polskiej pomocy kwotę ok. 6,7 mln PLN. Inicjatywa obejmuje zarówno wybudowanie centrum szkoleniowego, jak i przygotowanie kompleksowego szkolenia na różnym poziomie zaawansowania. Kenijscy strażacy będą przeszkoleni w zakresie działań ratunkowych z wykorzystaniem aparatów tlenowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa wodnego i linowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom program szkoleń przewiduje organizację ratownictwa na szlakach komunikacyjnych, postępowanie z materiałami niebezpiecznymi, a także  szkolenia dla przyszłej kadry trenerskiej.

Minister Przydacz spotkał się również z kierownictwem i pracownikami kenijskiego przedsiębiorstwa, z którym polska firma FASPOL współpracuje w ramach zawartego kontraktu. Umowa dotyczy budowy schładzalników mleka. Współpraca jest realizowana dzięki kredytowi przyznanemu w 2015 r. przez  Polskę w wysokości 100 mln USD na modernizację rolnictwa.

Minister Marcin Przydacz podsumował - Cieszymy się, że w ramach kredytu polskie firmy realizują bardzo potrzebne kenijskiemu rolnictwu projekty i dostarczają do Kenii polską technologię. Liczymy, że kredyt będzie stanowić początek szerokiej współpracy w tym obszarze.

Ostatnim etapem podróży polskiej delegacji była Tanzania. Jest ona jednym z głównych afrykańskich beneficjentów polskiej dwustronnej pomocy rozwojowej od 2004 r. Obok Etiopii, Kenii, Senegalu i Ugandy – zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 – jest priorytetowym partnerem w Afryce. Działania pomocowe MSZ w tym regionie realizowane są w ramach projektów rozwojowych przygotowywanych i wdrażanych przez Ambasadę RP w Dar es Salaam, a także przez polskie organizacje pozarządowe, ze środków Polskiej pomocy w ramach programów Polska pomoc rozwojowa oraz Wolontariat polska pomoc.

w górę

Tagi