Polska pomoc

Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiego Biura ds. Kontaktów z Diasporą

W Warszawie przebywa trzech przedstawicieli Biura ds. Kontaktów z Diasporą z Kiszyniowa w ramach wizyty studyjnej (20–21 czerwca 2013 roku).

Powstałe jesienią ubiegłego roku przy Kancelarii Państwa w Kiszyniowie Biuro ds. Kontaktów z Diasporą w chwili obecnej pracuje nad przygotowaniem koncepcji funkcjonowania swojej instytucji. W celu wsparcia tworzenia ww. instytucji strona polska zaprosiła przedstawicieli ww. Biura do wzięcia udziału w  konsultacjach eksperckich mających na celu wymianę doświadczeń i uzyskanie polskiego wsparcia przy opracowaniu dokumentów programowych określających zasady i formy współpracy z mołdawską diasporą. 

W ramach dwudniowej wizyty delegacja mołdawska odbędzie spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Senacie oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”.

w górę

Tagi