Polska pomoc

Wizyta min. Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, w Afryce Wschodniej

W dniach 15-18 stycznia 2013 r. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MSZ ds. współpracy rozwojowej, udaje się z wizytą do Kenii i Rwandy. Celem wizyty będzie ocena realizacji i wyników działań polskiej współpracy rozwojowej w tych krajach oraz omówienie jej perspektyw. Minister Pełczyńska-Nałęcz odbędzie szereg rozmów z przedstawicielami władz Kenii i Rwandy odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne, planowanie rozwoju oraz edukację. Spotka się także z reprezentantami ambasad UE akredytowanych w tych krajach oraz organizacji pozarządowych realizujących projekty pomocowe.

Minister Pełczyńska-Nałęcz będzie także wizytowała wybrane projekty realizowane ze środków polskiej pomoc w roku 2012, m.in.:

 a)      Rozbudowa szkoły podstawowej dla niewidomych w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Kibeho w Rwandzie

 Ośrodek dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Kibeho jest największym projektem rozwojowym dofinansowanym przez MSZ w Afryce Wschodniej. Partnerem i pomysłodawcą projektu jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Budowa ośrodka została zakończona w roku 2009. Obecnie ośrodek otrzymuje wsparcie z polskiej pomocy dotyczące jego dalszej działalności i rozbudowy (zakup i montaż pompy wodnej w 2011 roku i rozbudowa szkoły podstawowej w 2012 roku – budowa fundamentów, pokrycie dachu, podłączenie prądu). Łącznie do tej pory na dofinansowanie budowy i działalności ośrodka przekazano ze środków polskiej pomocy kwotę ok. 4,5 mln PLN.

Z uwagi na stale rosnącą liczbę dzieci w Ośrodku, od roku 2012 trwa jego rozbudowa. Pozwoli to na zapewnienie nowych miejsc do nauki oraz zdobywania późniejszego zawodu wychowankom Ośrodka. Rozbudowa,  poza środkami otrzymanymi z programu polskiej pomocy, jest finansowana ze zbiórek publicznych, a także dzięki finansowaniu prywatnych donatorów.

 b)      Ściśle fajna lekcja w slumsie - włączanie aktywnych metod przekazywania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz podstaw technologii teleinformatycznych do procesu nauczania w slumsie Mathare w Kenii

 Zgodnie z polityką rządu edukacja podstawowa w Kenii jest darmowa. Nie przekłada się to niestety na ilość i jakość dostępnych szkół. W szczególności widoczne jest to w slumsie Mathare w Nairobi, gdzie na 0,5 mln mieszkańców przypadają 3 szkoły podstawowe. Rodzice posyłają więc dzieci do tzw. szkół nieformalnych (niskokosztowe szkoły prywatne). Placówki te nie otrzymują wsparcia od rządu, nie jest także kontrolowana jakość nauczania. W rezultacie szkoły te charakteryzuje brak pomocy naukowych oraz niski poziom wykształcenia nauczycieli. 

Na takie wyzwania postanowiła odpowiedzieć Fundacja Partners Polska wraz z lokalnym partnerem – Dignitas Project. Organizacje podjęły działania służące włączaniu do programu kształcenia aktywnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz podstaw technologii teleinformatycznych. Projektem objęto 10 nieformalnych szkół, w których przeszkolono 18 nauczycieli z metod i technik aktywnego nauczania przedmiotów ścisłych.  Placówki zostały wyposażone w zestawy pomocy naukowych, w tym przenośne laboratoria do przeprowadzania lekcji doświadczalnych z fizyki czy biologii. Utworzono także centrum komputerowe z dostępem do Internetu.

 Polska pomoc rozwojowa na rzecz krajów Afryki Wschodniej polega na realizacji działań dotyczących wsparcia służącego podnoszeniu jakości życia, zdrowia i zwiększaniu dostępu do edukacji jej mieszkańców. Dofinansowywane przez MSZ projekty są realizowane przez polskie organizacje pozarządowe oraz publiczne szkoły wyższe i instytuty badawcze, a także przez polskie placówki zagraniczne, współpracujące z miejscowymi partnerami społecznymi (system małych grantów). W razie zaistniałej konieczności Polska przekazuje także środki na działania humanitarne w regionie.

W roku 2012 na rzecz krajów Afryki Wschodniej przekazano ze środków polskiej pomocy wsparcie o łącznej kwocie wynoszącej ok. 6,5 mln PLN.

w górę

Tagi