Polska pomoc

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Etiopii

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przebywali w dniach 7-9 maja 2017 roku z wizytą w Etiopii. Panu Prezydentowi towarzyszyła wiceminister Spraw Zagranicznych, Joanna Wronecka. Para Prezydencka odwiedziła m.in. szkołę prowadzoną przez polskie misjonarki w Alemtenie. Placówka ta uzyskała wsparcie w ramach polskiej pomocy rozwojowej. W szkole zainstalowano panele słoneczne, dzięki którym uczniowie mogę uczestniczyć w zajęciach komputerowych. 

Współpraca rozwojowa odgrywa ważną rolę w stosunkach z Demokratyczną Republiką Etiopii. Kraj ten od 2012 roku jest jednym z priorytetowych krajów polskiej pomocy i naszym kluczowym partnerem w regionie Afryki Wschodniej. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla tego kraju w najbliższych latach. Tematyczne obszary wsparcia na jakich koncentrują się nasze działania w tym regionie to: kapitał ludzki, ochrona środowiska oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny. W latach 2011-2016 wsparcie z polskiej pomocy dla Etiopii wyniosło łącznie około 6,75 mln PLN, z tego Ambasada RP w Addis Abebie zrealizowała 35 projektów w ramach Systemu małych grantów MSZ na łączną kwotę 510,8 tys. USD (ok. 1,96 mln PLN), a polskie organizacje pozarządowe i Polska Akademia Nauk wdrożyły 9 projektów na łączną kwotę ponad 4,7 mln PLN. Zrealizowane zostały również 2 projekty wolontariackie w obszarze ochrony zdrowia i edukacji na kwotę 91,5 tys. PLN. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie służb ratownictwa cywilnego w ośmiu miastach etiopskich oraz doposażenie i oświetlenie ponad 450 szkół, do których uczęszcza ok. 300 tys. dzieci. Działania te są systematycznie wspierane ze środków MSZ w ramach realizowanych w ostatnich latach projektów przez Fundację „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”.

w górę

Tagi