Polska pomoc

Wizyta Podsekretarza Stanu Krzysztofa Stanowskiego w Azerbejdżanie

25 lipca w ramach oficjalnej wizyty Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w Baku, Podsekretarz Stanu w MSZ Krzysztof Stanowski spotkał się z przedstawicielami NGO oraz azerbejdżańskimi stypendystami programu L. Kirklanda.

W trakcie spotkania minister Stanowski podkreślił znaczenie przewodnictwa Polski w Radzie UE oraz zainteresowanie Warszawy w zakresie rozwijania współpracy,  w szczególności w ramach realizacji projektu Partnerstwa Wschodniego. Jednocześnie minister zaznaczył konieczność pogłębiania współpracy rozwojowej w realizacji założeń Europejskiej Polityki Sąsiedztwa przy zachowaniu równowagi pomiędzy jej wymiarem południowym oraz, istotnym z naszego punktu widzenia, wymiarem wschodnim. W ocenie ministra Polska jako kraj, który z sukcesem przeszedł proces transformacji ustrojowej jest gotowy do udzielenia wsparcia naszym partnerom.

Wśród głównych tematów poruszonych w trakcie spotkania do najważniejszych należały: rola kobiety i rodziny w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Azerbejdżanie, równy dostęp do edukacji, dostęp do pomocy psychologicznej oraz bezpłatnej pomocy prawnej. Uczestnicy spotkania komentując sytuację społeczną podkreślali negatywny wpływ nieuregulowanego konfliktu o Górski Krabach na pozycję i rolę kobiety, na której niejednokrotnie spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za życie rodzinne.  Wśród istotnych problemów wskazali także kwestię kondycji azerbejdżańskich domów dziecka oraz możliwych kierunków reformy w tym zakresie. Podkreślano niedostosowanie obecnie obowiązującego prawa oraz brak stosownych przepisów wykonawczych przy jednoczesnym braku zrozumienia dla idei rodzinnych domów dziecka. Zasada równych szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w Azerbejdżanie pozostaje tylko teoretyczna, zaś wprowadzane reformy nie rozwiązują problemu. Równie złożony problem stanowi dostępności do pomocy psychologicznej oraz bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.   

Minister Stanowski poinformował uczestniczących w spotkaniu o polskich rozwiązaniach w zakresie omawianych problemów wskazując zwłaszcza na sukcesy w wyrównywaniu szans edukacyjnych pomiędzy młodzieżą w małych miejscowości a dużych ośrodków miejskich, a także aktywność i zaangażowanie społeczeństwa (m.in. przykład społecznej solidarności wyrażanej poprzez akcje Orkiestry Świątecznej Pomocy). Minister Stanowski przekazując pozdrowienia Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego wyraził również nadzieję na dalszą aktywizację społeczeństwa obywatelskiego w Azerbejdżanie.

w górę

Tagi