Polska pomoc

Wizyta Pani Minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz we Lwowie

W dniu 24 stycznia 2013 r. Pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz Podsekretarz Stanu w MSZ złożyła wizytę we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Cywilnego.

Współpraca rozwojowa pomiędzy Szkołą Główna Służby Pożarniczej z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia została rozpoczęta w 2010 roku i w tym czasie zrealizowano 6 projektów na łączną kwotę 2mln PLN ze środków polskiej pomocy. Podejmowane działania projektowe przyczyniły się do wzmocnienia procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnych oraz podniesienie poziomu edukacji bezpieczeństwa bezpośrednio u ratowników i formacji ratowniczych Ukrainy. Dzięki realizacji współpracy zostały wprowadzone nowoczesne rozwiązania dotyczące szkolenia z zakresu ochrony zdrowia i życia strażaków oraz przygotowania przepisów i procedur szkolenia na potrzeby pożarów wewnątrz budynków.

w górę

Tagi