Polska pomoc

Wizyta Ministra Rozwoju Regionalnego Republiki Tunezyjskiej wraz z delegacją w Warszawie

W dniu 12 listopada 2012 r. rozpoczęła się oficjalna wizyta pana Jamela Eddinea Gharbi Ministra Rozwoju Regionalnego Republiki Tunezyjskiej wraz z delegacją.

Głównym celem wizyty jest zapoznanie zaproszonych gości z polskimi doświadczeniami z przeprowadzenia reformy samorządowej w Polsce. W programie przewidziane są m.in. spotkania z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz przedstawicielami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zaplanowano także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących projekty rozwojowe w Tunezji oraz seminaria poprowadzone przez ekspertów MRR. Program pobytu przewiduje również wizytę w Toruniu i Bydgoszczy, podczas której delegacja będzie mogła zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami zastosowanymi w regionie oraz odbyć konsultacje z władzami samorządowymi.

Delegacja tunezyjska została powitana przez podsekretarz stanu w MSZ, panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. W trakcie spotkania minister Pełczyńska-Nałęcz powiedziała: „Polska ma świadomość, że Tunezja jest w trakcie trudnych i głębokich przemian. Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem. Jesteśmy też gotowi opowiedzieć o tym co się nie udało, aby Tunezyjczycy mogli uczyć się na naszych błędach. Cieszy nas trwająca od 2011 roku intensywna i mam nadzieję satysfakcjonująca dla obu stron współpraca”.

Minister Jamel-Eddine Gharbi dziękując za zaproszenie do Polski, podkreślił: „23-letnie doświadczenie Polski jest dla nas inspiracją i dodatkową motywacją do przeprowadzenia głębokich, strukturalnych zmian w naszym kraju. Mam nadzieję, że ta wizyta będzie okazją do merytorycznej dyskusji i nawiązania kontaktów z polskimi ekspertami. To już druga wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Tunezyjskiej w Polsce. Tunezja docenia gotowość Polski do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem”.

Wizyta Tunezyjczyków stanowi element szerszej współpracy Polski z krajami przechodzącymi transformację, ukierunkowanej na wspieranie przemian ustrojowych oraz budowę struktur demokratycznych w krajach partnerskich Afryki Północnej.

w górę

Tagi