Polska pomoc

Wizyta Minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Tadżykistanie

W dniach 3-8 czerwca 2013 r. podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przebywa z roboczą wizytą w Kirgistanie i Tadżykistanie. Celem wizyty jest przeprowadzenie konsultacji politycznych oraz przegląd projektów realizowanych w obu krajach w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

W Republice Tadżykistanu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Hamrohonem Zarifi oraz wiceministrem rozwoju ekonomicznego i handlu Szarifem Ramhizodą. Poruszono szerokie spektrum tematów ze sfery relacji dwustronnych oraz sytuacji międzynarodowej. Omówiono zwłaszcza kwestie współpracy gospodarczej oraz z dziedziny kultury, nauki i edukacji, jak również zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego, stosunków z UE i NATO. Wizycie towarzyszyły spotkania z organizacjami pozarządowymi i środowiskami eksperckimi.

W dniu 4 czerwca 2013 r. min. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z uczestniczkami projektu ”Wsparcie istniejących i tworzenie nowych spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie”, który przy dofinansowaniu w kwocie 200 tys. PLN ze środków polskiej pomocy, realizuje Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM).

Rejon Shahrtuz, którego centrum stanowi miasto Shahrtuz znajduje się w prowincji Khatlon - najuboższym regionie w Tadżykistanie. Jednym z największych problemów prowincji jest migracja zarobkowa mężczyzn do Rosji i spowodowane tym trudne położenie kobiet i dzieci, które pozostały na miejscu.

Celem projektu jest zwiększenie dochodów i polepszenie warunków życia 155 kobiet oraz ich rodzin poprzez wsparcie istniejących i stworzenie nowych spółdzielni kobiecych. Wsparcie udzielone zostanie m.in. poprzez przyznanie mikrokredytów dla 7 istniejących i 5 nowych spółdzielni oraz przeprowadzenie warsztatów dotyczących m.in. założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, podatków i standardów kontroli podatkowych.

Wsparcie kobiet stanowi kontynuację ubiegłorocznego projektu prowadzonego w partnerstwie z organizacją Chashma w 2012 roku, podczas którego na rynek pracy weszło 105 kobiet z rejonu Shahrtuz (51 uczestniczek zajmuje się hodowlą i sprzedażą kóz i owiec, 25 kobiet zajmuje się krawiectwem, 16 kobiet uprawia i sprzedaje warzywa, 7 kobiet zdecydowało się na hodowlę kur i sprzedaż jaj, 4 hodują po jednej krowie i sprzedają mleko, 2 kobiety pieką i sprzedają chleb). W 2013 roku do ubiegłorocznych beneficjentek dołączyło 50 nowych osób, pracujących w pięciu nowych zespołach. Trzy grupy powstały w samym Shahrtuzie, a dwie we wsi Karol Marks.

w górę

Tagi